Wie klompen had, deed ze maandag aan naar de uitvaart van Eelke
Scherjon. Hij lag opgebaard in een door hem uitgeholde stam.

Lees meer >>