LEEUWARDEN Vier leden van de technische commissie van het FLB (Frysk ljeppersboun) zijn opgestapt. Aanleiding is het incident met topklasser Oane Galama op het NK.