Beledigde officials keren ljeppersboun de rug toe
LEEUWARDEN Vier leden van de technische commissie van het FLB (Frysk ljeppersboun) zijn opgestapt. Aanleiding is het incident met topklasser Oane Galama op het NK.

Nieuws Archief