Bokma: ‘Hollân springt yn Hollân, wy springe hjir’
WINSUM De Friese top-fierljeppers zijn er wel klaar mee dat er telkens naar prestaties in het kamp van de Hollandse polsstokverspringers gekeken wordt.

Nieuws Archief