EDWIN FISCHER

Na drie fierljepwedstrijden kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het seizoen 2016 top gaat worden. Zeker in de seniorengroep. Vier topklassers haalden de finale met een 20-metersprong. Hannes Scherjon was de beste in de A-klasse. Hij completeerde de finalegroep met een afstand van 19,28 meter.

Vorig seizoen was geen enkele finale beter bezet dan deze eindstrijd. ,,Dit is in finale wêryn ik eins net ûntbrekke wol’’, bromde Bart Helmholt. Vorige week won hij nog met overmacht de wedstrijd in Burgum. Helmholt zette met 21,08 meter de toon voor dit seizoen. Zaterdag kwam hij niet verder dan 18,45 en miste de strijd om de dagtitel.

Sytse Bokma stapte als beste de finale binnen. De debuterende senior, die bij de junioren een klasse apart was, zag in zijn tweede voorrondesprong het digitale scorebord 20,53 aangeven. ,,Machtig moai. Hjir ha ik dochs hiel lang oer dreamd.’’ Bokma refereerde aan de magische grens van 20 meter. Vorig seizoen was hij er vaak zo dicht bij, maar hij bleef steken op 19,99. Bokma verwees naar de druk van vorig seizoen, van het moeten winnen en het willen overschrijden van die zo aansprekende grens. Nu, als nieuwbakken senior, verbeterde hij zichzelf dus op zijn thuisschans. Met 20,53 als pr tel je mee in het Friese fierljeppen. ,,Ik ha no sjen litten dat ik ek by de senioaren winne kin’’, aldus de springer uit Hindeloopen.

Winnen deed hij nog niet. Nard Brandsma ging als vierde met 20.22 de finale in en sprong daarin in zijn eerste poging 10 centimeter over de afstand van Bokma heen. Daardoor kon hij uiteindelijk met Reset-teamgenoot Helmholt de 3-0 vieren. ,,Trije wedstriden hân en trije kear in sege foar Reset’’, refereerde hij aan zijn eerdere winst in de eerste wedstrijd en de titel voor Helmholt in de tweede seizoensljepperij. Die drie zeges ten spijt zal winnen dit seizoen voor niemand een vanzelfsprekendheidje worden. Bokma bevestigde met zijn prestatie die conclusie, evenals Oane Galama (derde met 20,36 meter) en Thewis Hobma (vierde met 20,32).

Niet alleen in de seniorengroep bij de mannen lijkt het een prachtjaar te gaan worden, ook in de andere categorieën is er sprake van een brede top. Bij de junioren is Freark Kramer tot nog toe sterk. Hij won met een pr van 18,96 meter, maar Rutger Piersma volgde hem op de voet met 18,84, zijn beste afstand ooit. Ook bij de vrouwen lijkt het seizoen spannender te worden dan afgelopen jaren. Marrit van der Wal steekt er wel bovenuit – zij won zaterdag ook eenvoudig met een prima afstand van 16,26 – maar met de teruggekeerde Hiske Galama en Klaske Nauta in de achtervolging is er meer strijd dan voorheen. Voeg daarbij een mooie jongens- en meisjescategorie en de conclusie is gerechtvaardigd dat er dit seizoen allerlei records gaan sneuvelen.