EDWIN FISCHER

WINSUM Driemaal is scheepsrecht voor Nard Brandsma. In de derde ljepperij van het seizoen pakte hij zijn eerste overwinning.
De ouverture in Buitenpost moest hij aan Thewis Hobma laten en de tweede fierljepwedstrijd in It Heidenskip aan Ysbrand Galama.

De 27- jarige Workumer sprong zelf heel behoorlijk, maar de twee routiniers presteerden net iets beter. ,,It sit der yn, mar moat der efkes útkomme’’, was het rustige commentaar van Brandsma beide keren. Zaterdag maakte hij zijn favorietenrol wel waar.
Dat gebeurde onder bijna ideale omstandigheden – slechts de ondergaande zon speelde de ljeppers parten – op het terrein van Sint Japik. Brandsma opende met een heel makkelijk gesprongen 19,86, ljepte daarna overmoedige geworden ‘buiten de sector’ en noteerde daarop 20,66. ,,Eins wie it mei twa fingers yn ’e noas’’, bekende Brandsma. ,,Dat jout noch it bêste gefoel. Dat it hast gjin muoite kostte om heech yn de 20 meter te springen. Dat ha ik yn ’e finale ek nochris sjen litten.’’ In die finale sprong de klassementskampioen van 2016 met speels gemak naar 20,90 meter. Daarmee bleef hij niet alleen nummer twee Thewis Hobma (19,01) ver voor. Ook noteerde hij de verste afstand in het Friese kamp, maar nog niet de beste seizoenprestatie. Die had Hollander Erwin Timmerarends die middag in Jaarsveld gesprongen: 20,96. ,,Fansels motivearret dat en hâldst yn ’e gaten wat se yn Hollân dogge’’, zei Brandsma, die ook maar al te goed wist dat de Friese juniorengroep nauwlettend gevolgd moetworden. ,,Meiinheal eachha ik sjoen dat dy mannen ek hiel goed dwaande binne. Se komme pas oer twa jier nei de senioaren, mar ik wol net meimeitsje dat se my no al útlaitsje omdat se fierder springe.’’ Brandsma doelde vooral op Rutger Piersma en Freark Kramer, die met respectievelijk 19,71 en 19,45 hun persoonlijke records op knappe wijze aanscherpten.