Het was dit weekeinde alleen op zaterdag code oranje in It Heidenskip. Gisteren rond half vijf bij de Nationale Fierljep Manifestatie ging de kleurcode over op rood. Pompeblêdrood welteverstaan.

WOUT DE JONG

Er wordt zaterdagmiddag in It Heidenskip meerdere malen angstvallig naar de lucht gekeken. Rijkswaterstaat adviseert om niet meer de weg op te gaan, maar bij de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) is het windstil en aangenaam weer. Een recordaantal van 190 deelnemers probeert zich te plaatsen voor de finales, later die avond. Als een paar uur later uit de donkere luchten plotseling regendruppels naar beneden vallen en het begint te stormen, rent het publiek van de tribunes af. Ook de deelnemers zoeken een veilig heenkomen. Het uitgeroepen code oranje doet zijn naam eer aan. Met man en macht wordt geprobeerd de tenten en het springkussen op de grond te houden. Met veel pijn en moeite lukt dit, maar de harde wind en vele stortbuien zorgen er wel voor dat de tentjes van de voornamelijk Hollandse springers van de parkeerplaats waaien.

Het dorpshuis van It Heidenskip dient van zaterdag- op zondagnacht als opvangplaats. ,,De tinten binne mei deminsken der noch yn gewoan it doarpshus ynwaaid”, zegt organisator Rudi Walta zondag lachend, waarna hij met een moeilijk gezicht naar de wederom flink tekeergaande bomen kijkt. ,,It is no ek net bêst. De wyn lûkt in bytsje oan, mar ôfsizze of útstelle hoecht gelokkich net mear.” Het laatste gedeelte van de tweede voorronde en de finale kunnen nu wel gewoon worden afgewerkt. ,,Er zijn ljeppers die zich hebben afgemeld omdat ze bijvoorbeeld niet op zondag kunnen of willen springen vanwege hun geloofsovertuiging, maar dit zijn er niet meer dan een handjevol”, vertelt Wim van der Meer, die samen met Walta bij alle 27 edities van het NFM betrokken is geweest.

Nadat het passende ‘Riders on the storm’ van The Doors uit de boxen galmt in It Heidenskip, verzamelen de springers zich op de schans voor de finale. Geen Wilhelmus, want het orkest is volgens de speaker de dag daarvoor ook al weggewaaid. Oane Galama is de verrassende afwezige in de finale. Hij is er er niet in geslaagd zich te kwalificeren. Harlinger Thewis Hobma is op dreef en zet in de finale in zijn derde sprong een afstand neer van 20,45 meter. Niemand is in de voorgaande sprongen daar überhaupt bij in de buurt gekomen en dus lijkt Hobma zijn eerste NFM-titel te kunnen bijschrijven. Totdat vedette Bart Helmholt uit Burgum aan de beurt is. Een meter naast de schans staat Hobma, kijkend naar het publiek aan de overkant. De spanning giert hem zichtbaar door het lijf. Helmholt trekt een sprint, klimt, klimt en klimt nog meer als hij vervolgens precies over het bolletje van de tot dan toe beste prestatie van Hobma neerkomt. Het publiek staat op de banken en Helmholt schreeuwt het uit van vreugde. Hij weet genoeg. Dat weet Hobma aan de andere kant van het water ook. Hij smijt zichtbaar balend de tape weg. Het minuutje wachten op de officiëleuitslag zorgt tochweer voorwat twijfel bij Helmholt, maar als het scorebord 20,59meter aangeeft, balt hij de vuisten en neemt hij de felicitaties in ontvangst. ,,Ik hie folle fierder kind, mar ik seach allinnich mar it baltsje dêr’t ik oerhinne moast”, vertelt Helmholt een paar minuten na zijn winnende sprong. ,,Ik wie sa fokust op dat baltsje. Doe’t ik de stok los liet, wist ik dat ik deroer hinne wie.”

‘It is moai dat `wy de Hollânske ljeppers in tikje werom jûn ha’

Een prachtige overwinning van de 32-jarige ljepper, die zo zijn gram haalt. ,,Dit is superbelangryk foar my. Ik wie al ôfskreaun troch guon minsken,want ik soe te âld wêze.”Na zijn matige optreden van een week eerder twijfelde hij zelf ook even. ,,Ik ha it klassemint loslitten en besletten om moaie wedstriiden út te sykjen en fiere sprongen del te setten. Myn fokus hie ik op de moanne augustus lein. Dit is dan super.” Nummer drie wordt Ysbrand Galama. Hij springt naar 19,51 meter.

Broer en zus Wietse Nauta en Klaske Nauta uit IJlst pakken de zege in respectievelijk de jongens- en damesklasse met 16,73 meter en 16,15 meter. Bij de junioren wint Sytse Bokma uit Hindeloopen. Hij springt 18,81 meter. In alle vier categorieën zegeviert dus een Fries en moeten de Hollanders het onderspit delven. ,,Dat fyn ikwolmoai hear”, zegt Bokma met een grijns. ,,De rivaliteit tusken de Hollânske en Fryske ljeppers libbet seker wol. It is moai dat wy harren no in tikje werom jûn ha, neidat sy hjir ferline jier wûnen.”