Eenheid stimuleert groei
In de vorige eeuw was fierljeppen een sport en polsstokverspring en een andere sport. In beide kampen heerste anarchie,van samenwerking was geen sprake.De Hollandse en Friese bond hebben nu hetzelfde doel: de sport moet groeien.

Nieuws Archief