Fierljeppen is een familiesport. Neem de Van der Wals, de Galama’s, de Helmholts of de Nauta’s. En niet te vergeten de Bokma’s. Sytse en Sigrid uit Hindeloopen zijn vanmiddag in Winsum kanshebbers op een Friese titel.

EDWIN FISCHER

De vreugde zit bij Sytse en Sigrid Bokma van binnen. De sterk op elkaar lijkende broer en zus zijn wars van uiterlijk vertoon. Mochten ze vanmiddag in Winsum een dubbelslag slaan op het FK, dan zal dat op gepaste wijze gevierd worden op de boerderij in Hindeloopen. De kans dat er in de avonduren een feestje gehouden wordt en dat heit Bokma twee overwinningskransen aan de voorgevel kan bevestigen, is levensgroot. Zowel Sytse als Sigrid grossiert in dagzeges dit seizoen. Om met ‘grote broer’ Sytse te beginnen, de twintigjarige springer is bij de junioren een klasse apart. Als hij een wedstrijd onverhoopt niet winnend afsluit, heeft hij eigenlijk verloren. Van zichzelf.

,,Dat is foar my ek it moaie fan ljeppen’’, zegt Sytse. ,,Kinst noait in oar de skuld jaan. Ast it ferprutst, hast it sels dien. Us trainer Pieter (Haanstra, red.) seit altyd ‘winners ha in plan, ferliezers in ekskús’. Sa is it ek en dat makket ljeppen myn sport.’’ Hij begon elf jaar geleden, omdat een neef van een vriendje van hem in It Heidenskip op ljeppen zat. Het virus bleek hardnekkig en bovendien, Sytse bleek getalenteerd. ,,Ast mar klimme kinst en dat ek yn ’e pols sjen litst, dan sjogge de trainers al rap datst talint hast’’, kijkt hij terug op zijn eerste fierljepschreden.

Ljeppers Sytse en Sigrid Bokma: ‘Winners ha in plan, ferliezers in ekskús

Die trainers waren Ysbrand en Oane Galama. De huidige topklassers leerden hem de kneepjes van het vak en leverden een uitstekende fierljepper af. In 2011 won hij bij de jongens in zijn laatste jaar de Friese titel. Vanmiddag wil hij op herhaling gaan. ,,It is no ekmyn lêste jier by de junioaren. Itmoat no barre.Want it silwol efkes duorje foardat ik by de senioaren kânshawwer bin.’’ Voor zus Sigrid ligt de situatie wat anders. Voor het eerst is er dit seizoen een meisjescategorie ingesteld. Een prima initiatief, om meisjes tot en met zestien jaar in een eigen klasse te laten springen en niet in een grote vrouwencategorie uit te laten komen.

Dat was vorig seizoen nog wel het geval. Toen sprong de pas dertienjarige Sigrid ook op het FK, maar was ze feitelijk bladvulling. Enige kans op het halen van de finale, laat staan een ereplaats,was er totaal niet. Met de invoering van de meisjescategorie, waarin zaterdag dus voor het eerst in de lange historie van het FK ook een heuse titel te vergeven is, kan Sigrid met een heel ander gevoel naar Winsum afreizen. ,,It is in stik spannender’’, weet de ljepster uit Hindeloopen. ,,It is net myn earste FK, mar dochst no mei foar de titel. It giet dit seizoen ek folle better as foarich jier, mar dat komt benammen omdat ik yn ’e groei sit. Ik bin in stik sterker wurden.’’

Tot nog toe won Sigrid meer dan de helft van de wedstrijden waaraan ze dit seizoen deelnam. Het maakt haar tot een topfavoriet, al was er woensdagavond even schrik. Tijdens de generale in IJlst zwikte ze door haar enkel. ,,Mar ik ha der net folle lêst mear fan, kin gewoan springe hear.’’ Sigrid leerde het ljeppen vooral van haar oudste broer. Ook de zeventienjarige Jetse is fierljepper, maar hij komt uit in de tweede klasse en is er inWinsum niet bij als deelnemer. Een triple zit er dus niet in, maar een dubbelslag zou al fantastisch zijn, vanmiddag in Winsum, traditioneel het decor van de Friese fierljepkampioenschappen. ,,Oft it in grut feest wurdt? Dat wit ik net, earst mar ris de wedstriid springe. As ik net sa goed bin en Jan Teade (Nauta, red.) hat syn dei, dan kin ik ek samar ferlieze’’, beschouwt Sytse voor. Zus Sigrid is ook ingetogen. ,,It sil by ús ek spannend wurde.’’ Maureen Poiesz en Bente Vlas zijn de voornaamste concurrenten. Maar als zowel Sytse als Sigrid kampioen wordt, dan zal een spontaan feestje losbarsten in Hindeloopen. Maarwel op de Bokma-wijze. ,,It sil net te mâl gean hear.’’

FOTO HENK JAN DIJKS