Galama overtreft het vorig seizoen
IJLST In 2014 behaalde Oane Galama in totaal zes dagzeges tijdens de reguliere competitie. Na dertien ontmoetingen staat hij in de plus. In IJlst won hij de zevende dagtitel van dit ljepjaar. Met een heerlijk onverschillige glimlach deed Oane Galama weer eens overkomen alsof hij niet goed in de gaten had dat hij nu al een dagtitel meer behaald had dan het vorig seizoen. ,,It soe wol kinne dat ik der foarich jier seis hie’’, zei hij op onschuldige toon.

Nieuws Archief