EDWIN FISCHER –

GRIJPSKERK – Oane Galama was gisteravond spekkoper. Hij ontbrak vorige week in de halverwege afgelaste ljepperij in Grijpskerk. Nu won Galama met 20,60 meter. Voor de meeste fierljeppers was het verre van een straf om binnen een week wederom naar Grijpskerk af te reizen.

Was die accommodatie enkele jaren geleden bijna rijp voor de sloop, een grondige renovatie heeft er voor gezorgd dat de Groninger schansen nu tot de mooiste van fierljepland gerekend kunnen worden. Met dank aan Hugo Bosgraaf en Erwin van der Heide. De twee leden van afdeling Grijpskerk zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de upgrade van hun accommodatie. Vooral de uitschuifbare schansen zijn hun geesteskindjes. ,,Vanaf januari hebben we elke vrije zaterdag in constructiebedrijf Zuidersma aan de stalen schansen gewerkt’’, vertelt Hugo Bosgraaf. ,,Technisch gezien is onze schans nu denk ik de mooiste van het land.’’ Omdat de voorgaande jaren ook de rand van het zandbed en het zandbed zelf vernieuwd is, beschikt Grijpskerk nu over een wedstrijdarena die aan alle strenge eisen voldoet.

‘We hebben er enkele jaren over gedaan, maar het is nu perfect’

Sportief ook, omdat ons zandbed heel laag ligt en er dus echt ver gesprongen kan worden’’, legt Erwin van der Heide uit. Dat bewezen Oane Galama en Marrit van der Wal gisteravond. Galama won de wedstrijd bij de senioren met een prachtige afsluitende sprong. Daarin noteerde hij 20,60. Galama maakte daarmee een weinig verheffende avond toch nog goed. De klassementsleider ging als beste de finale in, met een afstand van 19,38 meter, maar hij vond dat terecht een matige prestatie. ,,Mar der wie ek net folle sfear, miskien dat it dêrom net op gong kaam’’, zei Galama. ,,Ik woe beslist noch in goeie sprong meitsje.’’
De rest van het veld slaagde er niet in om gebruik te maken van de perfecte omstandigheden. De meeste ljeppers gokten teveel op een topsprong en zetten hun polsstok te scherp. Met een overvloed aan natsprongen als gevolg.

Marrit van der Wal was een van de weinigen die zich aan het waterballet onttrok. De Heidenskipse haalde het schansrecord bij de vrouwen uit de boeken. Klaske Nauta had dat record met 15,80 in handen, maar Van der Wal ljepte daar met 16,05 ruim overheen. ,,Hoe het komt dat er zoveel natsprongen zijn’’, herhaalde Erwin van der Heide de vraag. Lachend: ,,Dat moet aan de ljeppers zelf liggen. De schansen zijn top, toch?’’ Dat wilde Oane Galama ook nog wel even bevestigen. ,,It springt hjir poerbêst. Se ha der echt wat moais fan makke hjir yn Grypstsjerk.’’ FOTO Henk Jan Dijks