EDWIN FISCHER –

IJLST Bart Helmholt heeft zijn tweede dagtitel van het seizoen te pakken. In IJlst won de Burgumer met een seizoensrecord van 21,15. Het was alweer zijn vierde 21-metersprong. Bart Helmholt typeerde zijn seizoen tot nog toe in een helder zinnetje. ,,It is oan of út.’’ Vrij vertaald, het is alles of niets. Zaterdagavond was het in IJlst voor de tweede keer dit seizoen alles. Al twijfelde Helmholt voor aanvang nog wat voor avond het zou worden. Het zicht hinderde hem op weg naar IJlst enigszins. In een van zijn contactlenzen zat een scheurtje. ,,Mar sûnder linzen is it hielendal neat. Dan sjocht dizze man by dit waar niks.’’ Donker en bewolkt weer is voor de ljepper al niet optimaal en helemaal niet met een half oog.

Het was dan ook geen wonder dat Helmholt juist in de finale excelleerde. De donkere wolken die tijdens de voorronde nog boven IJlst hingen waren weggetrokken en de blauwe lucht zorgde voor veel meer helderheid. Ook voor het zicht van Helmholt. ,,De oanrin wie al goed, mar de ynsprong noch net. Yn de earste finalerûnde wie ek dy hiel goed en dan kin ik fier’’, gaf hij als verklaring voor zijn snelle 21,15. Het was dit seizoen, na 21,03, 21,07 en 21,08, alweer zijn vierde sprong over die magische grens. Helmholt: ,,It is sa dat elts foutsje dat ik meitsje ôfstraft wurdt. Mar as it kloppet dan spring ik hiel maklik. Allinnich skande dat dizze net foar it klassemint telt.’’

Helmholt ontnam met zijn verre finalesprong Thewis Hobmade dagwinst.DeHarlinger was met een mooie 20,34 als beste de eindstrijd ingegaan. ,,Fansels hie ik graach wer ris in deititel pakt, mar ik bin tige bliid mei dizze wedstriid’’, aldus Hobma. Vorig seizoen kende de topklasser een zeer frustrerend seizoen. Hobma: ,,Ik wie hielendal it plesier yn it ljeppen kwyt. Ik ha doe tsjin mysels oanpraat om dat wer werom te finen.’’ Daarvoor besloot de 32-jarige routinier om de insprong aan te passen. Voorheen vloog hij naar de pols om met volle kracht en met twee doorzwaaiende benen zich op te trekken en te beginnen met klimmen. ,,No spring ik mei ien knibbel neist de stok. Kinst dan fuort mei klimmen begjinne. Mar it duorret in skoft foardatst it hielendal behearskest.’’ Op de training liep het de afgelopen weken al, maar tot frustratie van Hobma kwam het er in de wedstrijd steeds niet uit. ,,Dêrom bin ik no ek sa bliid mei dizze ôfstân, al hie it eins fierder moatten. Ik seach tefolle omheech, wêrtroch de útsprong net op it goeie momint kaam’’, zei Hobma zelfkritisch. MetHobmaterug aan het front wordt de topklasse in elk geval weer wat spannender.

Nard Brandsma en Bart Helmholt waren tot nog toe de smaakmakers. Daar kwam woensdag Hannes Scherjon nog bij, maar die blesseerde zich in Burgum bij zijn winnende sprong dusdanig dat zijn seizoen er hoogst waarschijnlijk op zit. Met de nog naar topvorm zoekende broers Oane en Ysbrand Galama en debutant Sytse Bokma als overige topklassers op behoorlijke afstand, was de aansluiting van Hobma ook noodzaak. Omdat de Galama’s zeker die topvorm gaan vinden en ook Bokma de gewenning voorbij komt, zal het seizoen nog een prettig vervolg krijgen.