Honger naar perfectie
Sport is emotie. Oane Galama is een sporter die zijn gevoel laat zien. Vaak wordt gelachen om de soms heftige reacties van de fierljepper. ,,Mar dy minsken snappe sport net’’, zegt Galama bij de start van het nieuwe seizoen.

Nieuws Archief