Oane Galama en Marrit van der Wal bewezen zaterdagavond bij het keningsljeppen in Burgum opnieuw de besten te zijn. Onderwerp van gesprek was echter vooral de traditionele eresprong. Galama weigerde die uit te voeren.

CHRIS BIL

Dat Oane Galama zich zaterdag tot kening liet kronen, verbaasde niemand op de zonovergoten schansen in Burgum.De Wiuwerter is dit seizoen ongenaakbaar. In een weinig spectaculaire wedstrijd ljepte hij in zijn tweede finalesprong naar 20,48 meter en dat was ruim voldoende voor zijn achtste dagzege dit seizoen én keningstitel. Ook de voorronde – bij het keningsljeppen begint iedereen in de finale op nul -won Galama met overmacht (20,87 meter). Nard Brandsma uit It Heidenskip werd zowel in de voorronde als in de finale tweede, maar kwam met 19,81 meter niet eens in de buurt van Oane Galama. Junior Sytse Bokma bewees opnieuw over veel talent te beschikken en ljepte verder (19,65 meter) dan topklassers Niels Koetsier, Ysbrand Galama en Thewis Hobma. Burgumer Bart Helmholt haalde op zijn eigen schans de finale niet eens. ,,It winnen ferfeelt noch net”, zei Oane Galama na afloop. ,,Ik fiel my hartstikke bêst en wol graach noch in gruttere ôfstân ljeppe. Dus ik hâld genôch doelen oer.”

Veel tijdomzijn prestaties verder toe te lichten had Galama niet. Na zijn laatste finalesprong raakte de ljepper in een verhitte discussie met voorzitter Hans Helmholt van de ljeppersclub Burgum, die Galama minachting voor het publiek verweet. Galama weigerde namelijk de eresprong te maken, een gekoesterde traditie bij het keningsljeppen. Zodoende sprongen alleen prins Folkert Veldstra uit Akkrum (15,71 meter) en keninginne Marrit van der Wal met de Friese vlag in top een laatste keer over het water. De polsstok van Galama bleef roerloos staan, en dat werd hem dus niet in dank afgenomen door de organisatie. Het Burgumer publiek voelde zich bovendien in zijn hemd gezet. Galama zelf was zich van geen kwaad bewust. De ljepper was verbaasd door de verwensingen die hem onderweg werden toegebeten toen hij na de kransuitreiking terugliep richting de schansen.

Ik ben bang dat er iets geknakt is tussen het Burgumer publiek en Oane Galama

,,Ik snap net wêr’t se sa’n punt fan meitsje”, sprak de kening. ,,Der wurdt my ferteld dat ik springe moat. De minsken soene hjir hinne komme foar de earesprong. Dêr leau ik neat fan. Ik mei springe, ik moat niks. It giet sa bêst no, ik hie gjin sin om blessures op te rinnen omdat ik sa nedich noch in lêste kear springe moast.” Alle uitleg van Galama ten spijt, bij de prijsuitreiking klonk gejoel. Die hoon had Galama absoluut niet verdiend. Dat het vuurwerk pas na afloop ontbrandde, zegt veel over de verhoudingen in fierljepland momenteel. Galama is simpelweg de beste. Hans Helmholt was de eerste om dat beamen, maar waarschuwde wel voor verstoorde verhoudingen. ,,Ik ben bang dat er iets geknakt is tussen het Burgumer publiek en Oane Galama. Het is jammer, maar ik begrijp de teleurstelling wel. Galama breekt met een traditie en dat is kwalijk”, besloot de voorzitter.

Bij de vrouwen was de strijd om de titel een stuk spannender. Lang leek het erop dat Klaske Nauta de hegemonie van Marrit van der Wal zou doorbreken. Van der Wal zat niet lekker in de wedstrijd. Ze had last van haar schenen en sprong in de finale twee keer buiten de sector. Dat bood mogelijkheden voor Klaske Nauta, die wel in haar element was. In de derde finalesprong ljepte Nauta 15,40 meter en dat leek haar de titel te bezorgen. ,,Ik hie hurd traind en it kaam der hjoed lekker út”, zei de ljepster uit IJlst. Toch bleek Marrit van der Wal uit It Heidenskip ook op een mindere dag nog steeds iets beter. Zij presteerde het in haar laatste sprong (15,74 meter) alsnog de dagtitel op te eisen. Van der Wal: ,,It fieltwol in bytsje as in stellen oerwinning. Ik hie it leaver mei in fierdere sprong wûn. Mar dizze telt ek.”