In de tweede fierljepwedstrijd van het seizoen, zaterdag in Buitenpost, werd een ding duidelijk. De toppers hebben hun goede gevoel nagenoeg weer terug.

Marrit van der Wal heeft haar zinnen gezet op het springen van 17 meter. Met de winnende afstand van 16.18, zaterdag in Buitenpost, lijkt dat een prima streven. Van der Wal is een exponent van de nieuwe generatie springers. Ze groeide op met de carbon-polsstok en is daarmee inmiddels een ervaren ljepster. Vorig seizoen maakte ze al een enorme groei door en ze lijkt dat ook dit seizoen te gaan doen.

De cijfers zeggen daar in een sport als fierljeppen veel over. Vorig jaar won de Heidenskipse bijvoorbeeld de vierde wedstrijd (in IJlst) met 14.89 meter. Zaterdag, in de tweede ljepperij van het seizoen, was haar winnende sprong goed voor 16.18.

Schansrecord

,,Dizze 16 meter wie noadich foar it gefoel”, vertelde Van der Wal. ,,Dit seizoen wol ik echt oer dy 17 meter komme. Dan is it lekker datst no al witst datst eins al op it nivo sitst dêrst foarich jier op eindige bist.”

Van der Wal pakte en passant met die sprong het schansrecord, dat vijf jaar geleden door Hiske Galama op 16.15 was gezet. Ze vond het slechts een leuke bijkomstigheid. ,,As ik it skânsrekord yn It Heidenskip pak, dat soe ik wol wurdearje kinne, mar hjir is it gewoan leuk.”

Het schansrecord bij de senioren bleef gewoon in de boeken staan. Bart Helmholt is de houder daarvan, met een afstand van 21.17 meter. De winnaar van zaterdag bleef een kleine meter achter op dat record.

Nard Brandsma was desalniettemin meer dan tevreden met zijn sprong van 20.34. ,,Ik gean fierder wêr’t ik foarich jier stoppe bin. Binnen in pear wiken sit ik wer op it âlde nivo. Mar eins ha ik dat elts jier wol hân, dat ik hiel snel wer goed spring.”

Ook Brandsma heeft een magische grens als doel: 21 meter springen. Hij was daar vorig jaar met 20.91 erg dicht bij en deze zege geeft hem het vertrouwen dat die drempel dit seizoen wel genomen wordt. Brandsma: ,,Technysk sjocht it der by my no alwer hiel goed út. Dus ik ha alle fertrouwen.”

Hij sprong de finale vanwege een kleine blessure aan de voet niet en ook Alwin Fonk, met 19.43 als derde de finale ingekomen, bedankte uit voorzorg voor het toetje. Thewis Hobma (tweede met 19.55) en Bart Helmholt (vijfde met 18.67) ljepten wel, maar verbeterden zich niet meer.

,,Ik heb geen talent, dat weet ik”

De verrassende nummer vier Niels Koetsier wist zijn 19.15 ook niet meer te verbeteren, maar glunderde desondanks van oor tot oor. Die sprong betekende immers een persoonlijk record, dat op 18.81 stond, en daar was de 27-jarige import-Leeuwarder heel blij mee.

,,Ik heb geen talent, dat weet ik”, sprak hij met zelfkennis. ,,Ik moet het van heel hard werken hebben en dat heb ik deze winter gedaan.”

Koetsier deed veel krachttraining en atletiek en boekte daarnaast technisch progressie. ,,Van jongens als Sjoerd Hobma en Hugo Bosgraaf heb ik veel geleerd. Ze zijn beide analytisch heel sterk en dat heeft bij mij veel geholpen.”

TEKST: EDWIN FISCHER

FOTO: HENK JAN DIJKS