Nieuwe Europese regels leiden ertoe dat fierljeppers vanaf 1 januari niet meer de weg op mogen met de ‘polzewein’, een wagen voor het vervoeren van polsstokken. Dat vreest het Frysk Ljeppersboun (FLB). De Statenfractie van de FNP pleit in navolging van de bond voor een ontheffing voor de polzewein. Daarnaast willen de Frysk-nasjonalen dat er geld vrijgemaakt wordt voor speciale accommodaties voor het fierljeppen voor de jeugd. Dit blijkt uit vragen van de FNP’ers aan Gedeputeerde Staten.