BUITENPOST – De berichten over de bloedvorm van Oane Galama zongen al rond in de fierljepwereld. De springer uit Wiuwert bevestigde die door zaterdag in Buitenpost te excelleren.