WINSUM Vorig seizoen was alles wennen voor Sytse Bokma. Als junior won hij bijna alles, in zijn eerste jaar bij de topklassers niets. Zaterdag was er weer de ontwapenende lach van victorie.

Sytse Bokma werd door Nard Brandsma al als een gevaarlijke outsider voor dit fierljepseizoen beschouwd. Brandsma wist dat zijn clubgenoot van It Heidenskip een goede wintertraining had gedraaid. Het voorjaar was zoals voor iedere ljepper bagger. De kou weerhield de atleten van het maken van veel oefensprongen. ,,En ik bin in ljepper dy’t ritme noadich hat’’, zei Sytse Bokma. ,,It gie de earste wiken gewoan noch net lekker. Mar no sit ik op in soad sprongen en dat sjochst fuort oan myn prestaasjes.’’ Hij bedoelde zijn derde voorrondesprong op de schansen in Winsum. De aanloop, insprong, het klimmen en de uitsprong waren van een zeer goed niveau. Want als alles kloptis de springer van de fierljepfamilie uit Hylpen een stylist. Het leverde hem een knappe afstand van 20,59 meter op, slechts 8 centimeter onder zijn vorig seizoen ook al in Winsum gesprongen persoonlijk record.

Bokma won daarmee afgetekend de vijfde wedstrijd van het seizoen. Bokma: ,,Ditjout wol in hiel goed gefoel. Foarich jier wie it hiel bot wennen oan it springen tusken al dy grutte mannen. Mar no bin ik ek ien fan dy mannen yn de topklasse en dan moatst ek gewoan fier springe.’’ Hij hield Ysbrand Galama op grote afstand achter zich. De Heidenskipper sprong een acceptabele 19,24 en werd daarmee tweede. Ze hadden niets te duchten van klassementsleider Nard Brandsma. De Workumer kwam niet verder dan een drieluik van mislukte sprongen. Zelfs in zijn derde voorrondesprong was hij niet zo gewiekst om op safe de finale veilig te stellen. Daarvoor was een sprong van 17,41 al voldoende geweest. ,,Ferskriklik balen fansels, want ik hie de stok ek noch in stikje werom nommen’’, zei Brandsma. ,,Mar it gie net goed ynde oanrinendankinik it ferjitte.

Freark Kramer pakt bij junioren dagtitel met sprong van 18,87

As dy oanrin net goed is wurdt myn sprong ek neat.’’ En dus moest Brandsma lijdzaam toezien hoe de tweedejaars senior Sytse Bokma de wedstrijd wat betreft de topklassers redde met een prima afstand. Voor Bokma de bevestiging dat er rekening met hem gehouden dient te worden. Zeker ook met betrekking tot het Fries kampioenschap, traditiegetrouw op de tweede zaterdag van augustus op de schansen waar hij naar zijn pr en zijn eerste seniorendagtitel sprong. ,,It FK is wol in grut doel.’’

Dat doel mag Freark Kramer zich ook alvast opleggen, net als zijn kompaan Rutger Piersma. Beiden sprongen twee weken geleden in Winsum hun pr van respectievelijk 19,45 en 19,71 en waren ook zaterdag weer ijzersterk in de juniorengroep. Nu waren de rollen omgedraaid. Kramer pakte met 18,87 de titel. Hij zag zijn clubgenoten Marrit van der Wal met 15,48 bij de vrouwen en Sigrid Bokma (14,41) in de meisjescategorie winnen. Alleen bij de jongens ging de dagzege niet naar een lid van Fierljepforiening It Heidenskip. Thuisspringer Jarich Wijnstra pakte daar met 16,74 de winst.