Tevredenheid in It Heidenskip
Die ene zin was veelzeggend. ,,Ik ha net in fantastyske pot delsetten, mar it wie genôch foar de winst.’’ Fierljepper Thewis Hobma boekte zaterdag alweer zijn derde dagzege.

Nieuws Archief