Thomas Helmholt is in vorm. De Burgumer liet dat zaterdag in Zegveld wederom zien. Hij won de tweede nationale competitiewedstrijd en is daarmee ook nationaal top.

EDWIN FISCHER –

Zelf hield hij die kwalificatie nog even achterwege. Natuurlijk weet Helmholt dat hij een prima fierljepper is, maar hij schaart zichzelf nog in de subtop. Vooral omdat zijn uitschieters nog in de onderste helft van de 20 meter uitkomen en die van een handvol andere ljeppers in de bovenste helft, of zelfs in de 21 meter. Hij doelde daarmee op mannen als broer Bart Helmholt, Oane Galama, Jaco de Groot en Nard Brandsma. Voeg daarbij ook nog Thewis Hobma en Ysbrand Galama, en Thomas Helmholt weet dat hij veel concurrentie heeft.

Toch was hij zaterdag de beste. ,,Omdat ik in goeie foarm ha’’, gaf hij aan. Die goede vorm zorgde ervoor dathij al snelhetjuiste gevoelhad bij de nieuwe schansen in het Utrechtse Zegveld. Vorig seizoen ging de nieuwe accommodatie in Zegveld open, de Friese springers maakten zaterdag voor het eerst kennis met deze schansen. ,,Se stean op peallen en dêrtroch fearje se bot. En sa binne der noch in pear lytse dinkjes dêrst oan wenne moatst’’, aldus Thomas Helmholt. Als je in vorm bent, gaat dat wat makkelijker. Na drie aftastende pogingen klopte alles in de vierde sprong. Eenprima aanloop enuitstekende insprong werden gevolgd door een paar rake klimslagen. Helmholt klom de polsstok helemaal stil en reikte totin de top. Na de uitsprong -waarinnogwelwinst valt te behalen – landde hij met een afstand van 20,25 meter. Daarmee nam hij de eerste plaats over van broer Bart, die in de eerste poging 19,97 had gesprongen.

Ook de Hollandse troef Jaco de Groot, die 19,77 had genoteerd, ljepte hij daarmee voorbij. Omdat geen van de ljeppers er daarna nog in slaagde zich te verbeteren, ging de zege in Zegveld naar Thomas Helmholt. Hij mengde zich daarmee meteen in de strijd om het klassement, al wilde Helmholt daar zelf niet echt naar kijken. ,,Ik bin net in klassemintsspringer. Dat binne de mannen dy’t folle konstanter springe as ik. Mar troch dizze winst stean ik wol fjirde en sjoch ik de folgjende wedstryd dochs wol efkes wat mear nei it klassemint, hear.’’ In dat klassement gaat Oane Galama aan de leiding. De Wiuwerter won de eerste nationale ontmoeting in Winsum, maar kwam zaterdag niet verder daneenzesde plaats. Jaco de Groot en Bart Helmholt delen de tweede plaats.

Ook bij de vrouwen gaat een Friese fierljepster aan de leiding. Marrit van der Wal was in Zegveld met afstand de beste. Ze sprong 15,45 meter en liet daarmee de als tweede geëindigde Hollandse Jessica Snoek (14,14) ver achter zich. Met de winst nam Van der Wal de leiding in het klassement over van de afwezige Hollandse topper Dymphie van Rooijen, die in Winsum nog zegevierde. Bij de junioren is ook sprake van Friese overheersing. Jan Teade Nauta won de eerste ontmoeting in deze nationale competitie en werd nu tweede achter de verrassende Freark Kramer. De laatste won met 18,00 meter in Zegveld, Nauta noteerde 17,79, maar behield wel de leiding in het algemeen klassement. De nationale competitie krijgt in augustus een vervolg. Op 1 augustus is Grijpskerk gastheer van de derde ontmoeting, de afsluiting is op 29 augustus in Polsbroekerdam. ,,It besef moat noch komme dat dizze kompetysje in soad potinsje hat. Want it is echt de top dy’t hjir springt’’, aldus Thomas Helmholt.