EDWIN FISCHER

BUITENPOST Een teenblessure bezorgde Thomas Helmholt een valse start van het seizoen. Gisteravond won hij in Buitenpost. ,,Hat de ekstra rêst dochs goed west.’’ Al jaren kent Helmholt zijn beste wedstrijden aan het begin van het fierljepseizoen. Zo ook het vorig ljepjaar.

Hij won toen de tweede en vierdewedstrijd van het seizoen. ,,En dêrnei gong it allinnich mar minder’’, herinnert de Burgumer zich. Hij nam zich al eerder voor om in de winter en vooral de laatste weken voor aanvang van het seizoen niet keihard te trainen, maar zette die insteek deze voorbereiding echt door. Alwas het vooral met krachttraining lastig. ,,Dat kinst eins net op 80 persint dwaan.’’ Een op onnozel wijze gebroken teen deed zijn seizoenstart enkele weken uitstellen. ,,Mar ik bin wat te betiid begûn’’, grijnst Helmholt. Die ietwat ondoordachte motivatie van Helmholt wierp hem terug.

Naweer enkeleweken gedwongen extra rust begon het seizoen eigenlijk pas zaterdag in Joure. Met meteen een goed gevoel. ,,Ik hie it gefoel yn de stok, wylst ik tocht dat dat wol in pear wiken duorje soe. En dat hie ik hjoedwer, dat iswol it meast posityf’’, aldus Helmholt. Dat gevoel leverde al in zijn tweede voorrondesprong 19,93 meter op. Het zou de winnende afstand op een verder weinig verheffende fierljepavond zijn, waarmee de naar de senioren A gedegradeerde ljepper alle topklassers het nakijken gaf. ,,Myn doel is no om sa gau mooglik in klassemint te hawwen dêr’t ik maklik yn de topklasse mei werom kom. Want ik wol fuort wer nei de topklasse ta’’, verteldeHelmholt. Logisch, dat is ook het niveau waar hij op thuis hoort.

Omdat Helmholt ook nu feitelijk zijn tweede wedstrijd van het seizoen als winnaar van de schansen stapte, is het wellicht een optie voor hem om in 2016 pas de laatste wedstrijd voor het Fries kampioenschap met zijn seizoen te starten. ,,It is wol sa dat ik dan pas topfit wêze wol.’’ Dat streven heeft ook broer Bart. Hij had een offday, maar was blij dat Thomas de familie-eer redde. ,,Ik bin der wer yntrape’’, sprak Bart Helmholt met zelfspot. ,,Eins woe ik dizze wedstriid oerslaan om rêst te nimmen. Mar it waar wie sa goed, dat ik dochs kaam bin. Ik hie thúsbliuwe moatten.’’

Dat is it doel fan eltse wedstriid, mar as it net slagget is it net erch of sa

Dat was wellicht ook beter geweest voor Marrit van der Wal. De kersvers nationaal recordhoudster sprong de voorronde wel, maar haakte toen af. Een oude blessure aan het scheenbeen, waar ze enkele jaren terug een scheenbeenvliesontsteking aan had, speeldeweer op. ,,Ik hie der hjoed echt in soad lêst fan’’, zei de Heidenskipse. Haar 15,23 was echter genoeg voor de dagtitel. ,,Al hie ik eins in 16 meter springe wold. Dat is it doel fan eltse wedstriid, mar as it net slagget is it net erch of sa. Ik wit dat ik mei in 15 meter ek winne kin.’’

Ze sloeg de finale in Buitenpost bewust over. Zoals ze ook vrijdag op de clubkampioenschappen in It Heidenskip en zaterdag in Burgum tijdens de Tweekamp waarschijnlijk niet de volledige wedstrijd gaat springen. ,,Ik moat hjir foarsichtich mei wêze’’, geeft Van der Wal aan. ,,As ik in moaie sprong makke ha, dan stopje ik fuort. De belangrykstewedstriden komme allegear noch en dan moat ik fit wêze. Dus no niks foarsearje.’’

© Foto Henk Jan Dijks