Fierljepster Marrit van der Wal viel zaterdagavond eeuwige roem ten deel. Zij sprong als eerste fierljepster verder dan 17 meter.

HARM POSTMA

Drievoudig olympisch schaatskampioen Ard Schenk reed in 1971 als eerste man sneller dan 15 minuten een 10 kilometer. Sergei Boebka, polsstokhoogspringer uit Oekraïne (35 wereldrecords), sprong in 1985 als eerste mens 6 meter hoog en Bart Helmholt ljepte in 2009 als eerste Nederlander verder dan 21 meter (21.01). Het waren stuk voor stuk mijlpalen in de sportgeschiedenis. Zaterdagavond schaarde de pas zestienjarige Marrit van derWal zich in het lijstje met sporters dat schier onmogelijke prestaties neerzette.

DeHeidenskipster sprong even na half negen op een nagenoeg windstille avond in IJlst als eerste vrouw ooit verder dan 17 meter. Met een afstand van 17.02 meter (het record was 16.91 en stond op naam van Dymphie van Rooijen uit Harmelen) verpulverde de nog maar zestienjarige ljepster haar eigen Friese record (16.57). Ze schreef daarmee geschiedenis. ,,Einliks’’, zei ze zelf.

De ontlading was meteen na de magische sprong groot. Bij het publiek, bij de collega-ljeppers en bij Van derWal zelf. Johannes Haanstra, speaker van dienst, bleef lang in vervoering. Marrits vader, voormalig topljepper Rients van der Wal, liep na afloop stralend rond. ,,Hjir rint in grutske heit”, zei hij. PakeDouwe uit Oppenhuizen omhelsde trots zijn kleindochter. Hij had de sprong helaas niet gezien. Pake Siebe en beppe Janke uitWorkum wel. Zij zagen het gebeuren. Iedereen wist dat er iets bijzonders plaatsvond. Marrit van derWal zelf besefte een uur na haar recordsprong niet dat ze historie had geschreven. Ze was wel opgelucht. ,,Ik bin gewoan bliid”, zei ze nuchter. Doel bereikt. Klaar.

Zo zelfverzekerd stond ze erbij. ,,De druk is derôf”, vertelde Van der Wal. Druk die ze zichzelf had opgelegd. Zij wilde beslist de 17 metergrens slechten. Omdat ze wist dat het erin zat. Dat vertelde trainer Pieter Haanstra haar immers vaak. ,,Ik hie al twa kear 16.50 meter sprongen. Beide kearen mei in skeve sprong. As ‘Ik bin de earste dy’t oer 17 meter springt, dat pakke se my noait wer ôf’ ik rjocht oer gean soe, dan moast it kinne. Dat wist ik.” Ze wilde bovenal als eerste vrouw over de 17 meter springen. ,,In Frysk kampioenskip winne is moai. Mar dat kinst ek mei in minne sprong dwaan. De striidomde 17 meter is altyd in striid. Bist de earste dan pakke se dy dat noait wer ôf. Dêr wie it my om te dwaan.”

,,No is ’t slagge’’, vervolgde ze. ,,Dat jout sa ’n grutte kick en in bulte adrenaline.” Die heeft ze nodig ook. ,,Yn it begjin fan it seizoen tink ik wolris: wêr begjin ik oan?Wa hat dit betocht?” Na haar prestatie besefte ze: ,,Ikwol noait mear stopje. Dit is sa ’n moaie sport. Hjir fiel ik my altyd thús. It is ien grutte famylje.” Oane Galama, topklasser uit It Heidenskip en zaterdag met 20.52 meter winnaar bij de mannen, hoort bij die familie. Hij kent Van der Wal haar hele leven al. ,,Foarmy is dit gjin ferrassing. Bûten har ljeptalint hat se in geweldige mentaliteit. Se is fanatyk, se klimt eltse dei en se giet der altyd foar. Dat ûntbrekt der by oaren wolris oan.” Er zit nog veel meer in, denkt Galama. ,,Hjoed gie se skeef en te snel oer. Hâldt se de stok rjocht dan springt Marrit samar 17.50 meter.