JOURE –Wind. Het blijft een spelbreker

voor het fierljeppen, maar een regel is er nog altijd niet.

Na zaterdag in Joure komt die er, zegt het FLB.

Lees het gehele artikel uit de Leeuwarder Courant van 30-05-2011