EDWIN FISCHER

,,It is persys in jier ferlien dat ik opereare bin oanmyn hernia’, vertelt Ysbrand Galama. Hij had niet gedacht nu al terug te zijn in de topklasse. Galama begon het seizoen, zoals elke ljepper die het seizoen ervoor geen klassement gesprongen heeft, in de tweede klasse. ,,Eins ha ik it gefoel dat ik der noch net klear foar bin, want as ik yn de topklasse sping, wol ik ek meidwaan om’e prizen. Dan moatst in topôfstân springe kinnen en sa fier bin ik noch net’’, aldus de Heidenskipper voorafgaand aan de achtste ljepperij van het seizoen.

Tot zijn verbazing mocht hij ruim twee uur later toch een bekertje in ontvangst nemen. Zijn sprong van 18.97 was voldoende voor een derde plaats. ,,Moai meinommen’’, mompelde Galama. ,,Want op dy iene sprong nei gong it net hiel geweldich.’’ Het was de gedreven sportman die er in hem schuilgaat. Als hij iets IT HEIDENSKIP De topklasse mocht gisteravond een oude ster in de gelederenwelkomheten. Ysbrand Galama keerde na een hernia terug in de spotlights van het fierljeppen. doet, wil hij dat zo optimaal mogelijk doen, op het hoogst haalbare niveau.

,,Eins wie dit foar myn gefoel pas de earste wedstriid fan it seizoen’’, vond Ysbrand Galama. Ofwel, de wedstrijden in de tweede klasse hadden hem geen enkele voldoening gegeven, laat staan dat hij er voor gemotiveerd was. Begrijpelijk overigens, als je jaren aan de top gesprongen hebt en een blessure je noopt op een niveau te starten dat ver onder het level ligt dat je gewend bent. ,,Dywedstriden yn de twadde klasse ha ik meast as in training beskôge. As ik droech oer kaam, hie ik ek al wûn’’, vertelde Galama. Dus was een wedstrijd met echte tegenstand een verademing, ook al was er woensdagavond sprake van een matig optreden van de meeste topklassers.

Het was de gedreven sportman die er in hem schuilgaat

Alleen BartHelmholt slaagde er in omeen topsprong temaken. Hij pakte met een knap seizoensrecord van 21.04 meter zijn eerste dagtitel van dit ljepjaar. ,,Oant de lêste twa slaggen by it klimmen wie it technysk in hiel beste sprong. Hie ik dernei wol goed trochklommen,dan wie ik ticht by it nasjonaal rekord kaam’’, bromde Helmholt. Toch was hij blij met zijn verre afstand, net zoals hij opgetogen was over de terugkeer van Ysbrand Galama. ,,Der kinne net ljeppers genôch wêze fan it niveau fan Ysbrand. Jonges dy’t hiel maklik 19 meter springen en ek samar oer de 20meter ljeppen kinnen ha wy nedich yn de topklasse. It is moai dat hy metien wer yn de topklasse werom is.’’ Maar ook Galama was weer blij met Helmholt als opponent. ,,Bart hatmy sa faak dwars sitten,marmist him dochswol yn inwedstriid hear’’, zei Galama met een brede lach, al onderbrak hij zijn ‘biecht’ nogwel even.

Op de juniorenschans zag Galama zijn clubgenoot Sytse Bokma in de allerlaatste sprong van de dag nog een prachtig persoonlijk record springen. Al kon er bij de junior uit Hylpen slechts een kleine glimlach af. Met 19.99 passeerde hij jet niet die magische grens. ,,Mar dat doarret net lang mear’’, was de terechte opmerking die Bokma maakte.