De Nederlandse Fierljep Bond heeft kortgeleden via de overkoepelende organisatie TAFISA een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie fierljeppers namens Nederland deel te nemen aan de 6e TAFISA World Sport for All Games in Djakarta, Indonesië van 7-14 oktober 2016.

Het organisatiecomité verwacht meer dan 10.000 sporters uit meer dan 100 verschillende landen en creëert met Sport for All een ontmoetingsplek voor sportieve en culturele uitwisseling tussen verschillende culturen. Er worden wedstrijden in verschillende takken van traditionele sporten gehouden en er zijn ook demonstratiesporten waaronder het fierljeppen.

Dit is de 4e uitnodiging (de eerste was in 1992 te Bonn Duitsland) en na Busan, Zuid-Korea (2008), Siauliai, Litouwen (2012) en de derde op rij volgens Pieter Bult delegatieleider in 2008 en 2012 en tevens de voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond.

Met instemming van het bestuur van de NFB op 28 april jl. zal een commissie de mogelijkheden tot definitieve deelname onderzoeken zoals o.a. de promotie- en sponsormogelijkheden.

We moeten ons de komende tijd goed beraden of we aan dit geweldige evenement met een fierljepdelegatie zullen deelnemen aangezien dit veel geld, tijd en energie gaat kosten. Maar het is weer een unieke gelegenheid om onze fierljepsport op wereldschaal nog bekender te maken.

Inlichtingen

Nadere informatie kunt u verkrijgen via:

Dhr. Pieter Bult, voorzitter NFB

06-22421242

www.nederlandsefierljepbond.nl