Het fierljeppen is als enigste Nederlandse sport uitgenodigd om deel te nemen aan de 5e TAFISA World Sport for all Games in 2012 in Siauliai (Litouwen). Bij de vorige editie in Busan (Korea) gaven de fierljeppers ook al acte de presence.

De Nederlandse Fierljep Bond heeft recentelijk via het organisatiecomité en TAFISA (Trim & Fitness International Sport For All Association) een officiële uitnodiging ontvangen … … om met een delegatie fierljeppers/polsstokverspringers als enige sport namens Nederland deel te nemen aan de 5e TAFISA World Sport for All Games.

Dit evenement zal plaatsvinden in Siauliai, Litouwen van 5 t/m 11 juli 2012 en staat onder het beschermheerschap van o.a. het IOC, de WHO, ICSSPE en UNESCO.

In navolging van het grote succes van de 4e TAFISA World Sport for All Games in Korea in oktober 2008 is er weer een grote variëteit aan traditionele sporten en spelen. Daarnaast vinden er allerlei culturele activiteiten plaats.

De organisatie verwacht tussen de 5000 tot 7000 deelnemers afkomstig uit zo’n 100 landen. Siauliai staat bekend als sportieve stad in Litouwen en heeft uitstekende sportfaciliteiten en organisatiecapaciteiten.

Het land behoort tot de Baltische Staten en vormde vroeger een onderdeel van het Oostblok. Tegenwoordig maakt Litouwen deel uit van de Europese Gemeenschap.

In overleg met de beide aangesloten bonden bij de NFB, het Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Polsstok Bond Holland (PBH), zal er weer een delegatie worden samengesteld.

Dit evenement in Litouwen kan een vervolg krijgen in 2016 in Nederland, als mogelijk deze World Sport for all Games naar Nederland komen. “Weer een geweldige opsteker voor het fierljeppen.

Op dit moment loopt hiervoor nog haalbaarheidsonderzoek door ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht van Sport Fryslân.

De uitkomsten van dit onderzoek worden in januari 2011 bekend gemaakt en wie weet krijgen we een fantastisch en uniek evenement waar ook de andere traditionele sporten en spelen uit heel Nederland zich op een internationaal podium kunnen manifesteren,“ aldus Pieter Bult, voorzitter van de NFB.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via Pieter Bult delegatieleider en tevens voorzitter Nederlandse Fierljep Bond: tel 06-22421242