door: Hans Helmholt

Afgelopen voorjaar schreef ik de notitie:
Nationale Competitie als opmaat naar Nederlands Kampioenschap.

In opdracht van het NFB-bestuur hebben Andre Faaij en ik presentaties gegeven over de ideeën en scenario s. Naar aanleiding van de input bij deze presentaties in Polsbroekerdam en IJlst werd besloten om met een viertal actieve fierljepperspolsstokverspringers de puntjes op de i te zetten.
Erwin Timmerarends, Freark Kramer, Jan Teade Nauta en Jaco de Groot stelden zich hiervoor beschikbaar.

Al snel bleek dat de gepresenteerde scenario s op veel instemming konden rekenen. Met de nieuwe inbreng van de fierljeppers blijkt het concept nog verder te vereenvoudigen.

Er wordt een nacompetitie voorgesteld na het HK/FK van vier wedstrijden in meerdere categorieën voor alle 1e en 2e klas fierljeppers/polsstokverspringers.

De Champions league
Vier wedstrijden voor de beste 16 senioren, respectievelijk 8 junioren, dames, jongens en meisjes van de in elkaar geschoven klassementen PBH en FLB. De Pollepleats Nationale Competitie als Champions league. De Championsleague wordt afwisselend in de beide districten gesprongen.

De Eredivisie
Vier wedstrijden voor de overige 1e klassers aangevuld met de top uit de 2e klas, zeg maar eredivisie. Deze competitie vindt plaats in het eigen district.

De Utljepper
Vier wedstrijden voor de overige 2e klassers met een bijzonder karakter. Als voorbeeld De Utljepper in Friesland. Deze competitie vindt plaats in het eigen district.

Elke deelnemer heeft per wedstrijd vier sprongen. Per wedstrijd neemt hij/zij de beste afstanden mee naar een eindklassement van vier afstanden. Iedereen heeft daarmee dus 16 sprongen om zijn klassement aan te scherpen. Bijzonder is dus dat je meerdere afstanden uit één wedstrijd mee kunt nemen naar je klassement.

Het eindresultaat zal zijn dat de fierljeppers/polsstokverspringers uit deze competities die op dat moment het beste in vorm zijn zich kunnen plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.

Hoe langer wij dit idee bespraken hoe enthousiaster we werden. Wij willen daarom alle betrokkenen vragen om over dit scenario na te denken en te bediscussiëren met je sportvrienden.

Binnenkort komen wij met een enquête waarbij een keuze kan worden gemaakt uit meerdere voorstellen. Belangrijke onderwerpen daarin zijn de wijze van kwalificatie voor het NK, aanwijsplekken, casu quo wildcards en eventuele blessureregeling.

Ook bestuurlijk zullen nog een aantal knopen moeten worden doorgehakt. Het besluit om het NK-2018 en voor de toekomst met een week uit te stellen naar de 1e zaterdag van september is al genomen. In 2018 is dat toevallig op zaterdag 1 september. Eerdere evaluaties van de Pollepleats Nationale Competitie hebben uitgewezen dat er een sterke voorkeur uitgaat naar een nacompetitie i.p.v. tussen de reguliere competities door. De wedstrijdagenda s van PBH en FLB bieden daar ook nauwelijks ruimte voor. Door voor een week meer ruimte te kiezen tussen het HK/FK en het NK ontstaat een prachtige gelegenheid voor een mooie nacompetitie als opmaat naar het NK. Het probleem met de vroeg invallende duisternis op doordeweekse avonden is daarmee ook getackeld.

Wij hopen op een constructieve bijdrage van de fierljeppers/polsstokspringers en de besturen om binnenkort een definitief besluit te kunnen nemen. Voor de agendavergaderingen verwachten wij geen grote problemen omdat wij een groot commitment voelen voor de voorstellen waarop de nacompetitie vorm is gegeven.

Namens de voorbereidingscommissie,
Hans Helmholt, coördinator Nationale Competitie.