300 kinderen maken kennis met fierljeppen

It Heidenskip – Vrijdag 30 mei hebben de basisscholen van de gemeente Nijefurd hun jaarlijkse sportdag gehouden. Dit jaar fietsten ze"De rondevan Nijefurd". Dit is een route langs de verschillende dorpen/steden. In elk dorp/stad hadden ze een activiteit zoals bijvoorbeeld spijkerbroekhangen en doelschieten. In it Heidenskip mochten ze fierljeppen.

Lees Meer

Henk Schievink winnaar openingswedstrijd

Henk Schievink is zaterdagavond de winnaar geworden van de openingswedstrijd van het fierljepseizoen. Hij deed dat met een afstand van 18.59 meter. Hij verraste daarmee niet alleen de concurrentie, maar ook zichzelf. "Dit is hiel apart, mar wol moai. In leuk begjin fan it seizoen."

Lees Meer

FLB wil inspraak bij ‘Arena Friese sporten’

Leeuwarden – Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) dringt deze maand bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aan op inspraak, als er in het kader van Fryske Fiersichten beslist wordt over het tot stand komen van een Sport Experience Fryslân.

Lees Meer

Fierljepsport krijgt eigen ‘Golden Rige’

Een serie bijzondere wedstrijden die onder één noemer vallen; in het atletiek kennen ze het al. Daar heet het ‘Golden League’. De fierljepsport krijgt vanaf dit seizoen ook iets dergelijks, maar dan op z’n Fries: de ‘Gouden Rige’.

Lees Meer

Wybe Valkema onderscheiden

Wybe Valkema uit Joure is maandag j.l. door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden, omdat hij zich langdurig zeer verdienstelijk voor het fierljeppen heeft gemaakt, aldus voorzitter Jelle Roorda.

Lees Meer

Nieuw sponsorcontract

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort is met ingang van het seizoen 2009 opnieuw voor 3 jaar de hoofdsponsor van het Frysk Ljeppers Boun.

Lees Meer

Fierljepsprongen voortaan digitaal

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) heeft een historische beslissing genomen, door over te gaan op "het digitaal meten". Historisch in de zin dat hiermee een einde komt aan ruim 50 jaar handmatig meten.

Lees Meer

Nieuws Archief