Junior Freark Kramer ljept it fierst yn Grypstsjerk