Toekomstdag: hoe ziet het fierljeppen er in 2025 uit?
De Frysk Ljeppers Boun praat zaterdag de hele dag over de toekomst van de fierljepsport. Ljeppers, bestuursleden, trainers en andere vrijwilligers kwam bij elkaar in het dorpshuis van Tzum om te bespreken hoe de sport toekomstbestendig gemaakt kan worden.