Bart Helmholt hat mei in moaie 21 meter sprong de earste klasse fierljepwedstriid yn Winsum mei oermacht wûn. De hâlder fan it nasjonale en Fryske rekôr (21.55), kaam nei 21.04 meter yn it sânbêd. Oane Galama waard twadde mei 19.43, Nard Brandsma tredde mei 19.32.