Bouw nieuwe fierljepschans Burgum loopt vertraging op

Bouw nieuwe fierljepschans Burgum loopt vertraging op

De vernieuwde fierljepschans van Burgum moest eigenlijk al helemaal klaar zijn. Maar door de natte herfst en de koude winter, kon er lang niet gewerkt worden. Op dit moment werken tal van vrijwilligers aan de nieuwe fierljepschans, zodat 2 juni de eerste wedstrijd gesprongen kan worden. 

“Op dit moment leggen we de laatste hand aan de herinrichting van de accommodatie. We hebben een nieuw bassin gemaakt met nieuwe walbeschoeiïng. Nu zijn we bezig met het laatste stukje, namelijk het plaatsen van de palen die in het bassin moeten komen te staan,” zegt Hans Helmholt, voorzitter van de Ljeppersklup van Burgum.

Beweegbare schans

De opbouw van de schans is al helemaal klaar. “De steigers, die op een volledig nieuwe staalconstructie komen, kunnen straks over de hele lengte over betonpalen worden gerold. Daarnaast kunnen ze afhankelijk van de resultaten van de ljeppers naar voor of achter worden verschoven.”

Met de beweegbare steigers wordt alvast nagedacht over de toekomst. Als er betere polsstokken komen, waarmee de springers steeds verder zouden kunnen komen, kunnen de steigers naar achteren worden gehaald, waardoor er weer meer ruimte komt om te springen.

Wens

Een grote wens van de Burgumer fierljepclub gaat ook in vervulling, met de bouw van een eigen jeugdaccommodatie met twee wedstrijdschansen. “Dan kunnen we hier in de toekomst ook voor de jeugd een Fries kampioenschap of NK fierljeppen organiseren.”

De volledige renovatie kost de fierljepclub 120.000 euro. “De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de jeugdaccommodatie voor ons gerealiseerd in het kader van het Wetter & Willepark. Zonder die bijdrage hadden we dit niet kunnen bouwen.”

Op 1 september is Burgum het decor van het Nederlands kampioenschap fierljeppen.

Luister naar een Reportage

Omrop Fryslân in gesprek met Hans Hemholt