Friese fierljeppers jagen met atletiekcoach op Nederlands record