Mogelijk toch FK en NK Fierljeppen
Er kan dit seizoen mogelijk toch een Fries kampioenschap Fierljeppen worden gehouden. Het Frysk Ljeppers Boun maakte bekend dat het FK verschuift van 8 augustus naar 5 september. Twee weken later zou dan het NK in Bergum gehouden kunnen worden.