Thewis Hobma – Foto: Martin de Jong

Fierljepper Thewis Hobma kan er weer een overwinning bijschrijven. De ljepper uit Harlingen pakte zaterdagavond de titel bij het Keningsljeppen in Burgum. Daarom mag hij zichzelf nu Koning noemen. Een passende titel voor de ljepper die dit seizoen al zoveel prijzen heeft gewonnen. De tweede plaats was voor Nard Brandsma (20.25), Ysbrand Galama (19.58) werd derde.

Thewis Hobma

door Freark Wijma | Thewis Hobma pakt Keningstitel

Brandsma maakt indruk

In de voorronde was er een reuzensprong van Nard Brandsma. Hij ljepte in zijn derde sprong maar liefst na 21.54 meter. Dat was een persoonlijk record voor de man uit Warkum. Het is ook de op een na verste sprong ooit in Fryslân. Maar omdat bij het Keningsljeppen de ljeppers in de finale weer op nul beginnen, telde de sprong niet mee voor de eindoverwinning.

Nard Brandsma

door Freark Wijma | Nard Brandsma wol de fierste, mar gjin kening

Bij het Keningsljeppen wordt er geljept om de titels van Koning, Koningin en Prins. De wedstrijd is bijzonder omdat de ljeppers in de finale weer met nul beginnen. Het kan dus gebeuren dat iemand in de voorronde verder ljept dan de winnende finalesprong. De drie winnaars sluiten de avond af met een sprong met de Friese vlag in de top van de springstok.

Koningin en Prins

Sigrid Bokma pakte met een afstand van 15.02 de titel van Koningin. In de finale ljepte zij verder dan Anneke Broersma (14.87) en Fardau van Akker (14.57). De titel van Prins ging naar Wisse Broekstra, die met een sprong van 16.88 meter de baas was over Rutger Haanstra (16.38) en Renzo Zwaagman (15.44).

Sigrid Bokma

door Freark Wijma | Sigrid Bokma wurdt Keninginne yn Burgum