• Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
Alles
 • Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
Algemeen
Algemeen
Bart Helmholt doorbreekt 19-meter grens

Joure – Bart Helmholt heeft zaterdag de vierde wedstrijd van het seizoen op zijn naam geschreven. Hij deed dat met de eerste 19-meter sprong van het seizoen. In de eerste finale ronde werd een afstand gesprongen van 19.05 meter.

Algemeen
Algemeen
Altijd gezellig op de H(ietkamp)-side!

Iedere zich zelf respecterende sport, kent een harde kern ofwel de F-side. Bij het fierljeppen kennen we geen F-side maar wel echte fans. Dit zijn de tweelingboers de Hietkamps en hun vrienden uit Kollummerzwaag e.o. Zij bezoeken trouw alle wedstrijden, ook die in Holland, met een flinke groep. Deze bestaat altijd uit Ab en Wybren Hietkamp, verder; Hotze, Wybrand, Philip, Ybele, Sieb, Baukje, Grietje en Elizabeth.

4H0C2659_Fierljeppen_It_Heidenskip_240508
Algemeen
300 kinderen maken kennis met fierljeppen

It Heidenskip – Vrijdag 30 mei hebben de basisscholen van de gemeente Nijefurd hun jaarlijkse sportdag gehouden. Dit jaar fietsten ze"De rondevan Nijefurd". Dit is een route langs de verschillende dorpen/steden. In elk dorp/stad hadden ze een activiteit zoals bijvoorbeeld spijkerbroekhangen en doelschieten. In it Heidenskip mochten ze fierljeppen.

Algemeen
Algemeen
Henk Schievink nadert 19 meter grens

It Heidenskip – Henk Schievink heeft zaterdagavond de derde wedstrijd van dit seizoen op zijn naam geschreven. Hij deed dat op imponerende wijze met een afstand van 18.96 meter.

Algemeen
Algemeen
Henk Schievink winnaar openingswedstrijd

Henk Schievink is zaterdagavond de winnaar geworden van de openingswedstrijd van het fierljepseizoen. Hij deed dat met een afstand van 18.59 meter. Hij verraste daarmee niet alleen de concurrentie, maar ook zichzelf. "Dit is hiel apart, mar wol moai. In leuk begjin fan it seizoen."

Algemeen
Algemeen
FLB wil inspraak bij ‘Arena Friese sporten’

Leeuwarden – Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) dringt deze maand bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aan op inspraak, als er in het kader van Fryske Fiersichten beslist wordt over het tot stand komen van een Sport Experience Fryslân.

Algemeen
Algemeen
Fierljepsport krijgt eigen ‘Golden Rige’

Een serie bijzondere wedstrijden die onder één noemer vallen; in het atletiek kennen ze het al. Daar heet het ‘Golden League’. De fierljepsport krijgt vanaf dit seizoen ook iets dergelijks, maar dan op z’n Fries: de ‘Gouden Rige’.

Algemeen
Algemeen
Wybe Valkema onderscheiden

Wybe Valkema uit Joure is maandag j.l. door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden, omdat hij zich langdurig zeer verdienstelijk voor het fierljeppen heeft gemaakt, aldus voorzitter Jelle Roorda.