• Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
Alles
 • Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
FIERLJEPPEN: BUITENPOST: 03-07-2021, 1e klasse fierljeppen, ©foto Martin de Jong
Omrop Fryslân
Nard Brandsma wint fierljeppen in Buitenpost, finalesprongen geschrapt om regen

Nard Brandsma heeft zaterdagavond de tweede fierljepwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ljepper van Workum kwam in Buitenpost tot een afstand van 20,65 meter. Bij …

FIERLJEPPEN: BUITENPOST: 19-08-2020, Wisse Broekstra, 19.92 meter Fries record, ©foto Martin de Jong
Omrop Fryslân
Het Frysk Ljeppers Boun komt met nieuwe data FK en NK

Op woensdag 30 juni begint het fierljepseizoen in It Heidenskip. Dat heeft het Frysk Ljeppers Boun bekend gemaakt. Het seizoen begint door het coronavirus anderhalve maand later en zal langer doorgaan.

Archieffoto van de fierljepschans in Burgum FOTO JILMER POSTMA
Leeuwarder Courant
Elk dorp een eigen fierljepschans? Frysk Ljeppers Boun wil fierljeppen op die manier stimuleren

Het Frysk Ljeppers Boun wil samen met Doarpswurk stimuleren dat er in de dorpen eenvoudige springschansen komen voor het fierljeppen.

Ysbrand Galama yn Gryptsjerk - Foto - Martin de Jong Fotografie
Omrop Fryslân
Fierljep- en kaatsbonden maken zich klaar voor wedstrijden

Kaatsers en fierljeppers kunnen zich weer klaarmaken voor het wedstrijdseizoen. Met de komende versoepelingen van de coronamaatregelen kan het seizoen vanaf 30 juni beginnen. De jeugd kan nog eerder, namelijk volgende week. Vanaf 5 juni kunnen zij weer strijden op de velden en schansen.

Fierljep- en kaatsbonden maken zich klaar voor wedstrijden

Kleding voor goed doel
Frysk Ljeppers Boun
Fierljepkleding krijgt nieuwe bestemming

Op maandag 26 oktober zijn via SPEEDCARGO
te Leeuwarden acht grote dozen met ‘oude’
fierljepkleding van onze voormalige hoofdsponsor
ROC Friese Poort verzonden naar de
haven in Antwerpen. Deze kleding was
overbodig geworden sinds de komst van de
nieuwe hoofdsponsors Bouwgroep Dijkstra-
Draisma, Rabobank en FB Oranjewoud.

19-09-2020: Polsstokspringen: NK Fierljeppen: Burgum

Ysbrand Galema


Foto: Dijks Fotografie
Friesch Dagblad
Galama was een paar minuten nationaal fierljepkampioen

Een paar minuten waande Ysbrand Galama zich met een afstand van 21.09 meter Nederlands kampioen. Totdat titelverdediger Rian Baas hem in de voorlaatste sprong met één centimeter verschil van zijn primeur beroofde.

7
Algemeen
Nationale fierljeptitel gaat naar Holland

BURGUM – Zaterdagmiddag werd in Burgum, op het fierljepschansencomplex achter het gemeentehuis het nationale kampioenschap fierljeppen gehouden. Later dan gebruikelijk, maar dat had alles te maken met dat vermaledijde virus.

617bf0c47d90a1c37dfb
Omrop Fryslân
Ysbrand Galama komt één centimeter tekort voor Nederlandse fierljeptitel

Rian Baas uit Utrecht heeft zaterdagmiddag het NK Fierljeppen in Burgum gewonnen. In de finale kwam hij tot een afstand van 21.10 meter. Ysbrand Galama uit Hindeloopen kwam één centimeter tekort voor de titel.