TC-ers

De Technische Commissie van het Frysk Ljeppers Boun is naarstig op zoek naar enkele gemotiveerde mensen die zich hard willen maken voor de spectaculaire sport die fierljeppen heet.
Wanted

Inhoudsopgave

Taakprofiel lid Technische Commissie

Hoofdtaak:

Het samen met 2 collega’s leiden van 1e en 2e klas wedstrijden uitgeschreven door de FLB.

Voor de wedstrijd

 • Het keuren van de accommodatie, klaar zetten en testen van stoplichten, scoreborden,
  geluidsinstallatie, communicatieapparatuur, meetinstrumenten e.d.
 • Het voeren van diverse controles ter voorbereiding van een vlot en veilig wedstrijdverloop.

Tijdens de wedstrijd

 • Het toezien op een ordelijk en eerlijk wedstrijdverloop binnen de regels die volgens het FLB reglement zijn vastgesteld.
 • Het opmeten en doorgeven van de geldige afstanden die gesprongen worden.
 • Het toezien op veiligheid voor ljeppers, helpers en publiek.

Na de wedstrijd

 • Het opruimen van eerder genoemde materialen en toezien op het terugkomen van alle
  bondsmaterialen op de daarvoor bestemde plek. Eventuele gebreken (laten) repareren
  voor de volgende wedstrijd.
 • Het te woord staan van ljeppers, pers en publiek.

Overige werkzaamheden

 • Het samen met collega T.C.-ers keuren van de accommodaties en geven van adviezen aan afdelingen.
 • Het uitvoeren van materiaalonderhoud.
 • Het deelnemen aan vergaderingen en overleggen met andere geledingen binnen het FLB
 • Het volledig participeren binnen het team van T.C.-ers

Mochten wij met het bovenstaande profiel je interesse hebben gewekt dan kun je contact opnemen met :

Tjipke van Gosliga

Secretaris TC
Pr. Irenestraat 4
9251 GZ Burgum

tel.: 0511 – 402987
tel.: 06 – 30683765/06 – 22784082