Contact

Algemene contactgegevens

Vrijwilliger worden?
Stuur gerust een berichtje naar info@fierljeppen.frl of neem contact op met de vereniging waar je zou willen helpen.

Contactgegevens voor Ljeppers

Rop mar!
Wij zijn altijd opzoek naar verbeterpunten.
Wil jij ons helpen? Dat kan!
Dit mag anoniem. Maar als je graag een reactie terug wil, vermeld dan wel je naam en email adres.

Het hoofdbestuur

Etty Kramer-Spriensma

Voorzitter

voorzitter@fierljeppen.frl

Femke hOEKSTRA-Stellingwerf

Secretaris

secretaris@fierljeppen.frl

bERT VAN AKKER

Penningmeester

penningmeester@fierljeppen.frl

Yldau Reitsma

PR & Communicatie

communicatie@fierljeppen.frl

anna martha van der mei

Jeugdcoördinator

jeugd@fierljeppen.frl

Sytze Hilbrand Boschma

Technische zaken

sytzehilbrand@outlook.com

Thijs Faassen

Ljeppers vereniging

LV@fierljeppen.frl

Ljeppers vereniging

Een te hard zandbed, onenigheden tussen de ljepper en
TC-ers, te ondiep water of sponsering perikelen. Elk seizoen worden er punten van kritiek geuit door de fierljeppers over de fierljepsport. Bij de Ljeppers Vereniging (LV) kun jij je hart luchten en zal de LV je punt aan kaarten bij het FLB.

Frysk Ljeppers Boun

KVK: 40000458
Rekeningnummer: NL93RABO 0340660732

Internetredactie

Voor alle vragen, op- en aanmerkingen met betrekking tot deze website, kunt u zich richten aan onze internet redactie.

Contactformulier