Contact

Algemene contactgegevens

Frysk Ljeppers Boun
Etty Kramer-Spriensma
Voorzitter FLB
ettyspriensma@gmail.com
+31 6 83 64 30 74

Contactgegevens voor Ljeppers

Wedstrijdsecretariaat
Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat

Rop mar!
Wij zijn altijd opzoek naar verbeterpunten.
Wil jij ons helpen? Dat kan!
Dit mag anoniem. Maar als je graag een reactie terug wil, vermeld dan wel je naam en email adres.

Het hoofdbestuur

Etty Kramer-Spriensma

Voorzitter

Femke hOEKSTRA-Stellingwerf

Secretaris

bERT VAN AKKER

Penningmeester

Yldau Reitsma

PR & Communicatie

anna martha van der mei

Jeugdcoördinator

theun scherjon

Technische zaken

Thijs Faassen

Ljeppers vereniging

Ljeppers vereniging

Een te hard zandbed, onenigheden tussen de ljepper en
TC-ers, te ondiep water of sponsering perikelen. Elk seizoen worden er punten van kritiek geuit door de fierljeppers over de fierljepsport. Bij de Ljeppers Vereniging (LV) kun jij je hart luchten en zal de LV je punt aan kaarten bij het FLB.

Thijs Faassen
thijsfaassen@gmail.com

Frysk Ljeppers Boun

KVK: 40000458
Rekeningnummer: NL93RABO 0340660732

Internetredactie

Voor alle vragen, op- en aanmerkingen met betrekking tot deze website, kunt u zich richten aan onze internet redactie.

Yldau Reitsma
info@yldauontwerpen.nl
+31 6 22 99 34 84

Contactformulier