Overzicht klassementen

Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023

 SeniorenDamesJuniorenJongensMeisjes
1Ysbrand Galama
58.45
Marrit v/d Wal
46.30
Germ Terpstra
56.09
Brent Monsma
49.33
Noa de Boer
39.80
2Bauke de Jong
58.03
Sigrid Bokma
43.70
Rutger Haanstra
53.06
Djurre de Jong
48.15
Sanne Bouwstra
38.36
3Oane Galama
57.75
Femke Rispens
43.00
Riemer Durk Krol
52.21
Timo v/d Knaap
47.88
Jeltske Terpstra
38.31
4Sytse Bokma
57.45
Hanneke Westert
42.47
Wisse Broekstra
51.22
Eldert Simon Groenhof
46.99
Yenthe van Kammen
37.74
5Freark Kramer
57.41
Pytrix Westra
42.14
Michiel Zijlstra
50.09
Sietse Lefferts
45.76
Inez Bouwman
37.60

Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2023

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Hylke Brouwer
20.47
Jurjen Kampen
16.81
Lyke Kaag
16.56
Alant Haanstra
15.31
2Sander Postma
17.86
Friso Hobma
16.31
Nina Eva v/d Vliet
15.30
Berber v/d Wal
12.59
3Johannes Vogel
16.90
Sybren de Vries
13.31
Fardau Schaap
15.06
Marrit Bouwhuis
12.50
4Brend Haanstra
16.88
Freark Smink
6.65
Nienke Galema
14.59
Jente Brouwer
11.62
5Thijmen Verkaik
16.49
Ingrid Postma
13.49

Klassement Jeugd voor FK/NK 2023

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Hylke Brouwer
20.47
Jurjen Kampen
16.81
Lyke Kaag
16.56
Alant Haanstra
15.31
2Sander Postma
17.86
Friso Hobma
16.31
Nina Eva v/d Vliet
15.30
Berber v/d Wal
12.59
3Ysbrand Haanstra
17.10
Sybren de Vries
13.31
Fardau Schaap
15.06
Marrit Bouwhuis
12.50
4Johannes Vogel
16.90
Freark Smink
6.65
Nienke Galema
14.59
Jente Brouwer
11.62
5Brend Haanstra
16.88
Ingrid Postma
13.49

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond