Foto- en videografie Richtlijnen

1. Richtlijnen Foto- en videografie FLB

1.1 Wenselijke richtlijnen

Wenselijk is dat foto- en/of fotografen zich aan de volgende richtlijnen rondom de schansen houden*:

  • Niet achter of op de schansen komen, dit i.v.m. met de veiligheid en concentratie van de ljepper. 
  • Niet in het zandbed komen, dit i.v.m. met de veiligheid en concentratie van de ljepper.
  • Niet voor de bus blijven staan, dit i.v.m. het zicht van de commentatoren.
  • Discreet zijn bij het nemen van foto’s en/of video’s als een ljepper zich blesseert bij het maken van een sprong.
  • Rekening houden met de concentratie van ljeppers voor de sprong.

*Mocht het nodig zijn voor de veiligheid dan kan de TC een foto- en/of videograaf hierop wijzen

1.2 Eigen Risico en AVG verklaring
Alle ljeppers hebben het formulier “Eigen Risico formulier en AVG verklaring” getekend. In dit formulier gaan de ljeppers akkoord met de regeling van het FLB omtrent persoonsgegevens. Hieronder vallen ook het maken van foto’s en video’s tijdens fierljepactiviteiten die onder het FLB vallen. Informatie over het privacybeleid is te vinden via www.fierljeppen.frl/privacy 

1.3 Afdelingen
De afdelingen kunnen zelf ook een samenwerking met foto- en/of videografen aangaan. Het FLB stelt voor om als afdeling hier zelf afspraken met desbetreffende foto- en/of videograaf over te maken, mocht dit wenselijk zijn.  

2. Gebruik Foto- en/of videografie FLB

2.1 Promotie

Foto’s en video’s van foto- en/of videografen kunnen gebruik worden voor media-uitingen en social media (als de desbetreffende foto- en/of videograaf dit toelaat, of hier afspraken over gemaakt zijn).

Onder de media-uitingen vallen promotiemateriaal zowel drukmateriaal (posters, flyers, folders) als online (advertenties, online communicatie, website). Onder de social media vallen de kanalen Facebook en Instagram De FLB streeft een professionele uitstraling na.

2.2 Facebook

Voor de directe communicatie vanuit het FLB wordt er gebruik gemaakt van professionele foto’s* en video’s.  

Verder worden er op de facebook na elke wedstrijd (indien er foto/video verslagen worden ingestuurd) foto’s en video’s gedeeld. Dit gaat doormiddel van linkjes. De foto- en/of videograaf wordt genoemd en daarna wordt de link gedeeld. Iedereen die foto’s maakt mag zijn foto/video verslag opsturen. Het maakt niet uit of het iemand professioneel of hobbymatig doet. Het doel hiervan is om een totaal fotoverslag te delen en ervoor te zorgen dat de facebook van het FLB de plek wordt waar mensen heen gaan om te kijken naar de foto’s die er gemaakt zijn. 

Tijdens de HB vergadering van 20 september 2022 werd bevestigd door de LV dat de ljeppers het delen van der verschillende foto/video verslagen waarderen. 

2.3 Instagram

Na een wedstrijd is het de bedoeling dat er een aantal foto’s en/of video’s in een carrousel opstelling worden gedeeld. Hierbij geeft het FLB ook op Instagram een mooi overzicht van de Fryske sport Fierljeppen. Bij elk bericht met foto’s en/of video’s wordt er in het bijschrift de naam van de foto- en/of videograaf genoemd, zoals hier aangeven “Foto’s: © NAAM FOTOGRAAF/VIDEOGRAAF”. 

* Met Professionele foto’s wordt bedoeld foto’s met goede kwaliteit. Dit houdt in dat de foto scherp is, dat de belichting in balans is (niet te donker en niet overbelicht) maar bovenal dat het onderwerp waar de foto voor gebruikt wordt goed naar voren komt. 

Deze richtlijnen zijn opgesteld in IJlst op 9 Februari 2023 door Yldau Reitsma met akkoord van het Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun.