• Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
Alles
 • Alles
 • Algemeen
 • Friesch Dagblad
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Geen onderdeel van een categorie
 • Leeuwarder Courant
 • Nederlandse Fierljep Bond
 • Omrop Fryslân
Algemeen
Algemeen
Thewis Hobma eindelijk de sterkste

Grijpskerk – Thewis Hobma is zaterdagavond eindelijk winnaar geworden van een wedstrijd. Op basis van de prestaties van al het gehele seizoen is deze zege meer dan verdiend!

Algemeen
Algemeen
Promotie degradatie juni

Kijk voor meer info op Uitslagen / Competitie 2008

Algemeen
Algemeen
Bart Helmholt verovert leiderstrui

Winsum – Bart Helmholt heeft zaterdag tijdens de wedstrijd in Winsum de leiderstrui overgenomen van Henk Schievink. Hij deed dat door de wedstrijd te winnen met een magistrale sprong van 19.59 meter. Deze afstand is tevens de beste seizoensprestatie tot nu toe, al moet daarbij wel vermeld worden dat in het Hollandse kamp Jaco de Groot zaterdag al tot een afstand van 19.83 meter kwam.

Algemeen
Algemeen
Aanvangstijd 18:30 uur, 1e klasse wedstrijd Grijpskerk

In verband met het EK-Voetbal, de kwartfinale Nederland – Rusland, is besloten de aanvangstijd van de 1e klasse fierljepwedstrijd te Grijpskerk op zaterdag 21 juni …

Algemeen
Algemeen
Jeugdwedstrijden daverend succes!!

In IJlst en Buitenpost zijn afgelopen zaterdag de eerste jeugdwedstrijden van dit seizoen georganiseerd. De wedstrijden waren een daverend succes! Een enorm aantal jeugdige ljeppers heeft deelgenomen aan deze wedstrijden.

Algemeen
Algemeen
Wedstrijden Westerein op andere locatie

Helaas voldoet de accomodatiein De Westerein nog niet aan de gestelde eisen voor het organiseren van wedstrijden. Om die reden zullen de wedstrijden die in De Westerein gehouden zouden worden naar een andere locatie verplaatst.

Algemeen
Algemeen
Bart Helmholt doorbreekt 19-meter grens

Joure – Bart Helmholt heeft zaterdag de vierde wedstrijd van het seizoen op zijn naam geschreven. Hij deed dat met de eerste 19-meter sprong van het seizoen. In de eerste finale ronde werd een afstand gesprongen van 19.05 meter.

Algemeen
Algemeen
Altijd gezellig op de H(ietkamp)-side!

Iedere zich zelf respecterende sport, kent een harde kern ofwel de F-side. Bij het fierljeppen kennen we geen F-side maar wel echte fans. Dit zijn de tweelingboers de Hietkamps en hun vrienden uit Kollummerzwaag e.o. Zij bezoeken trouw alle wedstrijden, ook die in Holland, met een flinke groep. Deze bestaat altijd uit Ab en Wybren Hietkamp, verder; Hotze, Wybrand, Philip, Ybele, Sieb, Baukje, Grietje en Elizabeth.