Instructies harkers

Korte omschrijving werkzaamheden:
Na de sprong van de ljepper bepalen waar de meetstok moet staan.

 1. Na plaatsing van de meetstok goed opletten of dit een gevaar kan zijn voor andere ljeppers.
 2. De meetstok niet eerder weghalen tot dat de afstand op het scorebord staat.
 3. Zorg bij elke sprong dat u de afdruk van de meetstok niet weg harkt, zodat u altijd de meetstok weer terug kan zetten.
 4. Zorgen dat het balletje altijd op de verste afstand ligt.
 5. Bij een verre sprong de meetstok pas weghalen in overleg met de TC.
 6. Het secuur glad harken van het zandbed na elke sprong.

Het zandbed:

 1. Het zandbed is erg belangrijk voor de veiligheid van de ljeppers. Een losgewoeld zandbed een must om blessures te voorkomen.
 2. Elke voetstap die daar onnodig wordt gezet, verslechtert het zandbed.
 3. Na de sprong dirigeert u de ljepper uit het zandbed. De ljepper moet haaks het zandbed uitlopen.
 4. U loopt zelf zoveel mogelijk haaks naar de landingsplaats.
 5. Meldt aan de TC als u vindt dat de landingsplaats te hard is.
 6. Als de indicatielijnen verstoord zijn, deze optrekken en goed neerleggen.
 7. Verplaats het balletje indien nodig. Het balletje moet tegenover het midden van de schans op de verste afstand liggen. 
 8. Noteer de verste afstand. Als het balletje wordt verstoord, kunt u het weer op de juiste aftand leggen.
 9. Hark na de meetprocedure de landingsplaats zorgvuldig dicht, met uitzondering van de afdruk van de meetstok, en doe dit ook met de voetstappen van de ljepper en van u zelf.

Meten:

 1. De meetstok is een precisie-instrument en moet zorgvuldig worden behandeld. Dus nooit gooien of plat neerleggen, omdat we er dan op kunnen gaan staan.
 2. U plaatst de meetstok bij de achterste afdruk die de ljepper na zijn sprong in het zandbed heeft gemaakt.
 3. Druk nu de meetstok circa 20 centimeter in het zand en zorg er voor dat het belletje van het waterpas in de cirkel zit. Voorzichtig corrigeren.
 4. Soms is het moeilijk te bepalen waar de meetstok moet staan, roep de TC en bepaal dan samen waar de meetstok moet staan.
 5. Als de ljepper, al of niet opzettelijk, de landingsplaats verstoord, wordt in overleg met de TC de sprong ongeldigverklaard.
 6. Als een ljepper op de rand van het waterbassin landt is de sprong onmeetbaar.
 7. De meetstok pas uit het zandbed halen als de afstand op het scorebord verschijnt. Bij twijfel altijd TC raadplegen.
 8. De afdruk van de meetstok niet wegharken, zodat de meetstok altijd terug geplaatst kan worden.
 9. Bij een zogenaamde verre sprong mag u de meetstok er niet eerder uithalen na dat u toestemming van de TC hebt gekregen. Dit in verband nameten en controleren van een record.