Ljeppersvereniging 

Introductie
Een te hard zandbed, onenigheden tussen de ljepper en TC-ers, te ondiep water of sponsering perikelen. Elk seizoen worden er punten van kritiek geuit door de fierljeppers over de fierljepsport. Bij de Ljeppers Vereniging (LV) kun jij je hart luchten en zal de LV je punt aan kaarten bij het FLB.

Doel
Het doel van de LV is het behartigen van de belangen van alle ljeppers & ljepsters die aangesloten zijn bij het Frysk Ljeppers Boun (dus, zowel de 1e als de 2e klas) en wil meehelpen met het verbeteren van de fierljepsport.

Manier van werken
Dit doet de LV door aandachtspunten die zijn aangedragen door ljeppers te verzamelen en te evalueren. Deze aandachtspunten zullen aan het eind van elk fierljepseizoen (rond september/oktober) tijdens een Najaarsvergadering van de LV worden besproken. Vervolgens zal de LV deze punten indienen bij het hoofdbestuur. Tijdens het winterseizoen deze punten worden besproken tijdens de adviesraadvergaderingen en in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor de ALV zal elke ljepper worden uitgenodigd (zie hiervoor ook de uitnodiging in de Op e Skans) Daarnaast zal de LV komen met adviezen voor de komende jaren zodat de fierljepsport plezierig en veilig kan worden beoefend en organiseert de LV elk jaar een activiteit in het voorjaar. In 2010 zijn alle ljeppers en fierljep freonen uitgenodigd voor een gezellig avondje bowlen.

Evaluatie
De evaluatie is bedoeld om de sterke en minder goede punten binnen de fierljepsport naar voren te laten komen. Er kan altijd een briefje met opmerkingen in de brievenbus van de LV worden gegooid. Deze brievenbus staat in de commentatorbus.

Daarnaast zal er tijdens elke promotie/degradatie ronde door de LV een evaluatieformulier worden uitgedeeld in de 1e en de 2e klas. Dit formulier kan ingevuld worden door elke ljepper en vraagt om jouw mening over het fierljeppen. Vanaf het seizoen 2010 zal de LV een digitaal evaluatieformulier opstellen welke per mail naar alle ljeppers zal worden gestuurd.

Ook kan elke ljepper aandachtspunten per e-mail of persoonlijk doorgeven aan de leden van de LV. Al deze evaluatiepunten zullen vervolgens door de LV worden verzameld en daarna worden besproken met het hoofdbestuur. Na bespreking van deze punten zullen ze teruggekoppeld worden naar de ljeppers tijdens de voorjaarsvergadering (rond april).

Dus waarom een LV?

  • Om de sterke en de zwakke punten van de fierljepsport naar voren te laten komen.
  • Om te zien welke obstakels de voortgang van de fierljepsport in de weg staan.
  • Om advies te geven voor het volgende jaar zodat de fierljepsport verbeterd kan worden.
  • Om de afstand tussen het bestuur en de ljepper te overbruggen en verkleinen.
  • Om een activiteiten te organiseren.

Contact
Thijs Faassen
LV@fierljeppen.frl

Postbus LV
Wil jij iets laten weten aan de Ljeppers Vereniging? Dat kan!
Dit mag anoniem. Maar als je graag een reactie terug wil, vermeld dan wel je naam en email adres.