Instructie looproute uit het zandbed voor fierljeppers en harkers

Om de landingsplaats, het zandbed, voor fierljeppers zo goed en veilig mogelijk te houden is deze instructie gemaakt. Hierin staat weergegeven welke route de ljepper volgt na een sprong. 

1. De fierljepper landt willekeurig ergens in het zandbed. 

2. De fierljepper verlaat het zandbed: 
a. De ljepper verlaat het zandbed via de grijze sectorlijnen en volgt de zwarte pijlen. 
b. Ljeppers van de A schans die naar links van het midden landen verlaten het zandbed via de linkerkant
c. Ljeppers van de C schans die naar rechts van het midden landen verlaten het zandbed via de rechterkant
-> Loop hierbij niet eerst naar één van de twee indicatielijnen die in het zandbed liggen. Als elke fierljepper dit doet, wordt het zandbed rondom de lijn hard, ook is het lastig harken waar de lijn ligt.
Voorbeeld – Je springt op de C-schans, de lijnen liggen op 13 m en 16 m, je springt rond de 14 m – verlaat het zandbed dan aan de zijkant ter hoogte van de 14 m

3. De harker en de fierljepper lopen bijna niet door de oranje gebieden, hierdoor blijft de landingsplaats voor de verre sprongen ook van goede kwaliteit.