Uitnodiging Cursus Assistent-trainer 2024

Data: vrijdag 22 maart, 5 april, 12 april en 26 april. Het examen is op 11 mei of in overleg een andere datum. De locatie volgt nog.
Meld je uiterlijk 17 februari aan via annamarthavdmei@gmail.com / 0629080771.

Voor wie?
Ljeppers, vrijwilligers & ouders vanaf 14 jaar, kortom; iedereen die open staat voor een actieve rol bij trainingen, wedstrijden of clinics. 

Wat kan ik er mee?
Het diploma “Assistent-trainer” is een startbewijs voor het geven van trainingen en clinics en het coachen bij wedstrijden. Er moet wel een ervaren volwassene en/of gecertificeerde trainer voor toezicht aanwezig zijn in verband met aansprakelijkheid. Hoe en of je ingezet wordt verschilt per vereniging en hangt natuurlijk af van jouw wensen en mogelijkheden. Omdat je ingezet wilt worden voor je afdeling betaalt die samen met de FLB de cursus voor je.

Hoeveel tijd ben ik kwijt?
Je volgt 4 dagdelen cursus (3,5 uur per keer) en een 5e dagdeel is het examen. Je loopt stage bij je eigen vereniging en moet rekenen op één uur nawerk en 2 uren voorbereiding per cursusdag. Van je stage houd je een logboek bij.

Wat leer ik dan?
Je leert de basisaspecten van het training geven aan een groep beginnende fierljeppers. Er wordt ingegaan op coaching, techniek, polszetten, polshouden, meten en harken en het onderwerp EHBO komt ook voorbij. De cursus is tweerichtingverkeer, dat betekent dat je zelf ook vragen en/of onderwerpen in kunt brengen. De meest voorkomende problemen waar een trainer tegenaan loopt worden zeker behandeld, zoals veel voorkomende blessures en hoe je een groep sporters gemotiveerd houdt. Fierljep je zelf? Dan kan deze cursus zeker bijdragen aan jouw eigen sportieve ontwikkeling.

Wat kan ik hierna?
Als je het diploma assistent-trainer gehaald hebt en je hebt veel plezier in het geven van trainingen, dan kun je de trainerscursus volgen. Als er kandidaten zijn organiseren we die graag voor jullie!

Assistent trainers aan het woord…

Timo van der Knaap: “Ik vind het leuk om jeugd te trainen en te coachen. De cursus gaf goede tips om dit op te pakken”.

Auke Jan Jilderda: ” No’t ik assistint trainer bin jou ik in protte clinics . Ik lit minsken dy’t oeral wei komme kennis meitsje mei it fierljeppen.”

Jeltske Terpstra: “It leukste binne de ynstroomtrainingen. Sa leuk om te sjen wat de bern oan it ein fan in earste training al kinne! “

Foto assistent-trainers cursus 2022