Categorie: Algemeen

 • Trainerscursus

  De FLB vindt het belangrijk dat er goed opgeleide en gecertificeerde trainers zijn die onze sporters begeleiden.In 2020 worden een aantal aantal opleidingen/ cursussen aangeboden. Kijk goed welke cursus je zou willen doen en of je op de data beschikbaar bent.Dit kan via de website van de Nederlandse Fierljepbond.

 • Geschiedenis

  In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt beoefend, wordt er over water gesprongen, soms met…

 • Wat is Fierljeppen?

  Fierljeppen of polsstokverspringen is een sport waarbij een atleet met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over het water overbrugt. De betekenis van fierljeppen is ver springen. “Fier” is Fries voor “ver” en “ljeppen” betekent “springen”. Iemand die de sport beoefend is een “fierljepper” of “ljepper”. Omschrijving fierljepsprongDe fierljepsprong begint met een korte felle…

 • Procedure vrijwilligers

  De FLB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo zijn er (assistent-)trainers, Technische Commissieleden, wedstrijdsecretariaat, bestuursleden etc. nodig om zowel trainingen als wedstrijden te organiseren. De Frysk Ljeppers Boun (FLB) is een vereniging welke het fierljeppen (polsstokverspringen) in Fryslân en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst wil behouden en in goede banen wil leiden, zodat…

 • Ljeppersvereniging 

  Introductie Een te hard zandbed, onenigheden tussen de ljepper en TC-ers, te ondiep water of sponsering perikelen. Elk seizoen worden er punten van kritiek geuit door de fierljeppers over de fierljepsport. Bij de Ljeppers Vereniging (LV) kun jij je hart luchten en zal de LV je punt aan kaarten bij het FLB. Doel Het doel…