Category: Algemeen

 • Geschiedenis

  In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt beoefend, wordt er over water gesprongen, soms met…

 • Wat is Fierljeppen?

  Fierljeppen of polsstokverspringen is een sport waarbij een atleet met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over het water overbrugt. De betekenis van fierljeppen is ver springen. “Fier” is Fries voor “ver” en “ljeppen” betekent “springen”. Iemand die de sport beoefend is een “fierljepper” of “ljepper”. Omschrijving fierljepsprongDe fierljepsprong begint met een korte felle…

 • Procedure vrijwilligers

  De FLB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo zijn er (assistent-)trainers, Technische Commissieleden, wedstrijdsecretariaat, bestuursleden etc. nodig om zowel trainingen als wedstrijden te organiseren. De Frysk Ljeppers Boun (FLB) is een vereniging welke het fierljeppen (polsstokverspringen) in Fryslân en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst wil behouden en in goede banen wil leiden, zodat…

 • Ljeppersvereniging 

  De ljeppersvereniging; Voor ljeppers, door ljeppers!De ljeppersverening bestaat uit een zestal enthousiaste fierljeppers die de belangen van alle ljeppers behartigd met als doel het verbeteren van de fierljepsport. Van elke vereniging binnen de FLB is er een ljepper betrokken in deze groep. Daarnaast is de ljeppersvereniging ook vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van het FLB. De…