Auteur: Yldau Reitsma

 • Geschiedenis

  In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt beoefend, wordt er over water gesprongen, soms met […]

 • Instructies harkers

  Korte omschrijving werkzaamheden:Na de sprong van de ljepper bepalen waar de meetstok moet staan. Na plaatsing van de meetstok goed opletten of dit een gevaar kan zijn voor andere ljeppers. De meetstok niet eerder weghalen tot dat de afstand op het scorebord staat. Zorg bij elke sprong dat u de afdruk van de meetstok niet weg harkt, zodat u altijd de meetstok weer terug kan […]

 • Instructie bediening stoplichten 

  Korte omschrijving werkzaamheden: Het samen met de TC continu waarborgen van de veiligheid van de ljepper, TC en harker met behulp van de stoplichten. Het bedienen van de stoplichten. Het aangeven aan TC wanneer een ljepper door rood springt. Het volgen van instructies TC. Omschrijving stoplichten: Als u op start drukt start het groene licht van de betreffende schans.  Na 1 minuut en 45 seconden […]

 • Wat is Fierljeppen?

  Fierljeppen of polsstokverspringen is een sport waarbij een atleet met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over het water overbrugt. De betekenis van fierljeppen is ver springen. “Fier” is Fries voor “ver” en “ljeppen” betekent “springen”. Iemand die de sport beoefend is een “fierljepper” of “ljepper”. Omschrijving fierljepsprongDe fierljepsprong begint met een korte felle […]

 • Procedure vrijwilligers

  De FLB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo zijn er (assistent-)trainers, Technische Commissieleden, wedstrijdsecretariaat, bestuursleden etc. nodig om zowel trainingen als wedstrijden te organiseren. De Frysk Ljeppers Boun (FLB) is een vereniging welke het fierljeppen (polsstokverspringen) in Fryslân en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst wil behouden en in goede banen wil leiden, zodat […]

 • Ljeppersvereniging 

  Introductie Een te hard zandbed, onenigheden tussen de ljepper en TC-ers, te ondiep water of sponsering perikelen. Elk seizoen worden er punten van kritiek geuit door de fierljeppers over de fierljepsport. Bij de Ljeppers Vereniging (LV) kun jij je hart luchten en zal de LV je punt aan kaarten bij het FLB. Doel Het doel […]

 • Privacybeleid

  Toestemmings verklaring (persoonsgegevens) AVG regelgeving Conform de privacy wetgeving (per 24 mei 2018) is het noodzakelijk dat u toestemming geeft voor het vastleggen van persoonsgegevens. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de fierljepsport goed te kunnen organiseren. De persoonsgegevens worden vastgelegd in het zogenaamde fierljepplatform wat beheerd wordt door de Nederlandse Fierljepbond. Afdelingen […]

 • Huishoudelijk Reglement FLB

  Inhoud Hoofdstuk 1 Structuur FLB  Artikel 1 Hoofd Bestuur HB  Artikel 2 Technische Commissie TC  Artikel 3 Wedstrijdsecretariaat WS  Artikel 4 Ljeppers Vereniging LV  Artikel 5 FLB-Afdelingen  Artikel 6 Ere Leden  Artikel 7 Fierljepfreonen  Artikel 8 Geschillen Commissie GC  Hoofdstuk 2 Vergaderingen  Artikel 8 Algemene Leden Vergadering ALV  Artikel 9 Vergaderingen HB  Artikel 10 Vergaderingen […]